Linie hodowlane pszczoły w Polsce

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zamieszczona poniżej tabela zestawia linie hodowlane pszczół wyselekcjonowane w Polsce do 2012 roku, w tym linie wygasłe oraz populacje, które z różnych przyczyn nie uzyskały formalnego statusu linii. Aktualny wykaz populacji pszczół o uznanym formalnie statusie linii hodowlanych publikuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, jako Wykaz linii hodowlanych pszczół dla, których otwarto księgi [1]. Linie, których nie wymienia Wykaz publikowany przez KCHZ, a o wygaśnięciu, których brak jest wiarygodnych danych, w poniższej tabeli oznaczono skrótem b.o.k. w kolumnie Uwagi. W uzupełnieniu, w osobnej tabeli wymieniono linie hodowlane wyselekcjonowane w innych krajach europejskich, a które odegrały znaczącą rolę w hodowli pszczół w Polsce.

Przypisy

  1. Wykaz linii hodowlanych pszczół dla, których otwarto księgi dostępny jest w internecie pod tym odsyłaczem (aktualność odsyłacza zweryfikowano 28.04.2022). Kopię Wykazu wg stanu na 27 kwietnia 2022 zamieszczono tutaj; kopie wcześniejszych wykazów: 2021/06/01, 2020/07/31, 2019/03/1, 2019/01/25, 2018/04/12, 2017/04/30, 2016/06/30, 2016/02/29, 2015/06/30, 2015/02/28, 20142013, 2012, 2011.


Linie hodowlane pszczoły w Polsce
Nazwa linii Rasa i typ populacji Rok wyselekcjonowania lub importu do Polski Uwagi Hodowca i/lub pasieka
13K środkowoeuropejska 1955 b.o.k Czesław Bojarczuk, Pszczelarska Stacja Doświadczalna w Górnej Niwie, po 1959 Rejonowy Rolniczy Zakład Doświadczalny w Końskowoli
A patrz linia Augustowska
Ab kraińska
AGA kraińska
Alfa kaukaska b.o.k A. Zawilski
Alpejka Kraińska
Alsin Kraińska
Asta środkowoeuropejska 1937 A.Stasiński (Radomsko), w 1975 odsprzedana dla SHiUZ w Kocierzowych.
Augustowska od końca lat 90. XX w. SHiUZ w Olecku,
Bałtycka kraińska charakteru syntetycznego 1991 A.Matula, na Warmii.
Barzkowicka środkowoeuropejska populacja nie uzyskała formalnie statusu linii RRZD w Barzkowicach (Pomorze Zachodnie)
Beskidka kraińska początek lat 60. XX w. Hodowcy ze Śląska Cieszyńskiego (m.in. J.Kubok, L.Niewiadomski, A.Gwoźdź i S.Etgens), trutowiska: Brenna, Wapienica, Wisła, Murcki.
Beskidka hodowli Kubeczka kraińska 1964 b.o.k Józef Kubeczk (ojciec), Jerzy Kubeczek (syn), Dzięgielów (Śląsk Cieszyński).
Beskidka hodowli Palucha kraińska lata 70. XX w. b.o.k J.Paluch, Bielsko-Biała
Beta kraińska 1964 b.o.k. A.Zawilski
Bielka 1 kraińska
Bieszczadka kraińska lata 70. XX w. b.o.k J.Żołna, Łukowa k.Leska
Boja KP patrz linia KP
Boja M patrz linia M
Brzezinka kraińska
Ca kraińska
Cb patrz linia Pogórska
CJ10 kraińska 1979 SHiUZ w Brzesku
CNT Kraińska
Cp Kraińska
Cr Kraińska
CT46 kraińska 1971 A.Chwałkowski, SHiUZ w Brzesku.
D patrz linia Dobra
Dobra środkowoeuropejska 1947 J. Czech, pasieka w Dobrej k.Limanowej. Pasieka hodowlana początkowo w Rabie Wyżnej, potem wielokrotne zmiany lokalizacji.
Dobra B-52 kraińska 1952 Wygasła w latach 60. XX w., na jej podłożu powstała linia Beskidka Skonsolidowana w 1952 przez J.Kuboka w Kozakowicach Górnych.
Dobra hodowli Kasztelewicza i Smotera kraińska lata 90. XX w. b.o.k J.Kasztelewicz i J.Smoter; materiał pszczeli wyszukany w okolicach Limanowej, Tymbarku, Dobrej.
G523 kaukaska 1988 b.o.k ODR w Końskowoli
Gema kraińska
GR1 kraińska
Iwa kraińska
J kraińska b.o.k
Jugo kraińska
K patrz linia Kampinoska
K5 kaukaska lata 70. XX w. b.o.k A.Chwałkowski, SHiUZ w Brzesku.
Kamianka kraińska
Kampinoska środkowoeuropejska koniec lat 90. XX w. SHiUZ w Parzniewie
Kampinoska hodowli Hetmana środkowoeuropejska lata 60. i 70. XX w. b.o.k Grupa hodowców warszawskich, m.in. M.Hetman i B.Komorowski; materiał wyjściowy wyszukany w pasiekach na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Karpatka kraińska
KBrz kaukaska ok. 2000 b.o.k Uformowana w SHiUZ w Brzesku.
kd patrz linia Kujawska
Kortówka kraińska
KP kaukaska 1971 C.Bojarczuk, S.Różyński ODR w Końskowoli (pasieka zarodowa w Pożogu).
KPW kaukaska od końca lat 90. XX w. SHiUZ w Brzesku
Krajowa środkowoeuropejska lata 60. XX w. Selekcji zaprzestano po 1970 ZZD w Kołudzie Wielkiej
Kujawska kraińska
Lechitka środkowoeuropejska 1947 b.o.k Wywodzi się z pasieki A.Kaczmarka w Żabikowie (wg innych źródeł, z pasieki L.Paluszkiewicza w Chodzieży). Hodowlę prowadziła Stacja Hodowli Matek w Paczkowie (J.Szulc, J.Kalinowski), następnie w Rudkach k. Obornik Wielkopolskich, przekazana do ODR w Sielinku.
Luboszanka środkowoeuropejska początek lat 60. XX w. b.o.k Rodzina Słoneckich w Lubuszowie na Dolnym Śląsku.
M kaukaska 1977 C.Bojarczuk i S.Różyński, ODR w Końskowoli (pasieka zarodowa w Pożogu).
M1 kraińska
MAJA kraińska
Majówka kraińska
Maryninka środkowoeuropejska 1946 Wygasła w latach 70. XX w. Selekcję rozpoczął T.Wawryn, reprodukowana w Stacji Doświadczalnej w Górnej Niwie (Puławy), następnie w pasiece zarodowej w Pożogu (ODR w Końskowoli), z kontrolą doboru na trutowisku w Gołębiu.
Marynka kraińska
Mazurka środkowoeuropejska od 1960 Hodowli zaprzestano w końcu lat 90. XX w. W.Ostrowska, ZZD w Siejniku.
N kraińska
Nieska kraińska
Niw kraińska
NOR patrz linia Norweska
Norweska środkowoeuropejska
Opolanka kraińska pod nadzorem od poł. lat 60. XX w. b.o.k A.Brandys, Próżkow na Śląsku Opolskim.
P patrz linia Puławska
PA kraińska
Pb kaukaska
Pn patrz linia Północna
Pogórska kraińska poł. lat 60. XX w. L.Cieśla, SHiUZ w Kluczborku.
Pokrowka środkowoeuropejska 1958 Wgasła w latach 80. XX w. Jadwiga Zaremba, ODR w Szepietowie.
Pomorzanka hodowli Grunta środkowoeuropejska lata 60. XX w. określenie popularne populacji pszczoły reprezentatywnej dla Borów Tucholskich, b.o.k W.Grunt, Chojnice (w Borach Tucholskich).
Pomorzanka hodowli RRZD Minikowo środkowoeuropejska lata 70. XX w. b.o.k RRZD Minikowo
Północna środkowoeuropejska koniec lat 90. XX w. SHiUZ w Olecku
Prima kraińska
Puławska kaukaska
PWJOT kraińska
PwK kaukaska koniec lat 90. XX w. SHiUZ w Kocierzowych
R kraińska
Renata kraińska b.o.k
S kraińska
SK Kraińska
Sudecka środkowoeuropejska lata 60. XX w. b.o.k Weronika Kumko na obszarze Kotliny Kłodzkiej.
Szara L-2 środkowoeuropejska 1968 b.o.k Jan Wiatr w Ostrowie Wielkopolskim.
T kraińska b.o.k
Tb kraińska
Vineta kraińska
W kaukaska
Wanda kraińska
WG kaukaska
Wielka kraińska
Woźnica kaukaska przełom lat 60. i 70. XX w. Selekcjonowana niezależnie przez A.Zawilskiego i przez K.Loca.
Zo patrz linia Zosia
Zosia kraińska
Żuławka środkowoeuropejska 1959 Wygasła w latach 70. XX w. Wywodzi sie z pasieki J.Piotrowskiego ze wsi Błoniaki na Żuławach (Sztum), selekcję podjął J.Szymankiewicz w Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej.


Linie hodowlane pszczoły w krajach europejskich krzyżowane z liniami hodowlanymi w Polsce
Nazwa linii Rasa i typ populacji Rok wyselekcjonowania i/lub importu do Polski Uwagi Hodowca i/lub pasieka
34 kaukaska 1988
(import)
Ośrodek Pszczelarski w Krasnej Polanie (Rosja)
36 kaukaska 1987
(import)
Ośrodek Pszczelarski w Krasnej Polanie (Rosja)
47 patrz linia Sklenar
6 kaukaska 1987
(import)
Ośrodek Pszczelarski w Krasnej Polanie (Rosja)
CSP włoska Selekcjonowana przez firmę Piany z Bolonii (Włochy).
Elba włoska Selekcjonowana przez firmę Piany z Bolonii (Włochy).
Nigra środkowoeuropejska 1898 U.Kramer oraz inni hodowcy w Szwajcarii i południowych Niemczech.
Hollersberg kraińska 1945-1947 E.Müller w Guttaring (Austria).
Sklenar kraińska 1894 Selekcje podjął G.Sklenar w Mistelbach (Austria).
Peschetz kraińska 1926 Selekcję podjął H.Peschetz w St.Waldburgen (Austria).
Troiseck kraińska 1914 Wyselekcjonowana przez J.Wrisniga w Kindberg (Austria).
Vigor kraińska syntetycznego charakteru od 1997 Konsolidowana przez K.Čermaka w ośrodku hodowlanym w Zubři na Morawach.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia