Ludwik Paluszkiewicz

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ludwik Paluszkiewicz

Ludwik Paluszkiewicz (1894-?) – zasłużony pszczelarz wielkopolski. Urodził się 3 sierpnia 1894 w Srokach pow. Gostyń Wielkopolski, uczestnik I wojny światowej, żołnierz Powstania Wielkopolskiego. W 1922 roku ożenił się, ustabilizował życie prywatne i zajął się pszczelarstwem. Zamieszkał w Chodzieży, gdzie w 1933 zorganizował Towarzystwo Jedwabniczo-Pszczelarskie, i objął funkcję jego sekretarza, w 1936 towarzystwo przybrało formę organizacyjną Oddziału Wielkopolskiego Związku Pszczelarskiego. Propagował energicznie nowoczesne formy gospodarowania: wędrówki na pożytki, selekcję materiału hodowlanego, reprodukcję matek. Podejmował działania zmierzające do zwalczania chorób pszczół. Prowadził instruktaże i pokazy. Od 24 stycznia 1937 do wybuchu drugiej wojny światowej sprawował funkcję skarbnika Związku w Chodzieży. We wrześniu 1939 został przez Niemców wysiedlony i wraz z rodziną wywieziony do Włoszczowej, skonfiskowano mu również pasiekę. W 1945 powrócił do Chodzieży. Z ramienia władz powiatowych (wraz z Edwardem Henke) zajmował się porzuconymi przez Niemców pasiekami – przekazywano je miejscowym pszczelarzom, którym w czasie okupacji utracili własne pasieki. W 1945 rozpoczął też pracę jako instruktor pszczelarstwa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży. Zabiegał o restytucję związku pszczelarskiego, gdy to nastąpiło wybrano go prezesem Powiatowego Koła Pszczelarzy. Po likwidacji regionalnych struktur związkowych pod koniec lat 40. zostaje instruktorem pszczelarstwa w Powiatowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Z chwilą reaktywowania Związku Pszczelarskiego 2 marca 1957 wybrano go prezesem Powiatowego Koła Pszczelarzy w Chodzieży. (W Chodzieży od 1957 do końca 1962 równolegle działała również inna organizacja pszczelarska – Powiatowy Związek Pszczelarzy – co było przyczyną sporów międzyludzkich.) W 1963 z uwagi na podeszły wiek zrzekł się prezesury Koła i poświęcił wyłącznie hodowli selekcyjnej matek pszczelich (linia Lechitka). Przyczynił się do powstania kół pszczelarskich w Szamocinie, Margoninie i Ujściu. W 1965 otrzymał tytuł honorowego członka WZP w Poznaniu, otrzymał też odznakę honorową za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego, za udział w Powstaniu Wielkopolskim otrzymał Krzyż Powstańczy.


(Red.)

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia