Józef Kubok

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Józef Kubok

Józef Kubok (1924 ?-1973) – instruktor i działacz śląskich związków pszczelarskich. W latach po zakończeniu II wojny światowej, jako młody instruktor od spraw ogrodnictwa i pszczelarstwa wraz z A. Gwoździem, instruktorem z Bielska-Białej, starał się rozwijać nowoczesną hodowlę pszczół na Śląsku Cieszyńskim. Po rozwiązaniu Związku Pszczelarskiego w 1948 i wchłonięciu jego agend przez Związek Samopomocy Chłopskiej, skupił wokół siebie grono pszczelarzy i założył Oddział Hodowli Matek Pszczelich „Chat-Laboratorium Sadowniczego” przy Rolniczej Spółdzielni w Wilamowicach k. Cieszyna. Wyprowadził nową linię pszczoły krajowej Dobra, nazwaną później Beskidką. Zakładał trutowiska, rozbudował regionalną organizację pszczelarską. Własną 30-pniową pasiekę zarodową prowadził wzorowo w Goleszowie na terenie Koła Dzięgielów. Po reaktywowaniu w 1956 Związku Pszczelarskiego został sekretarzem Zarządu Powiatowego Związku Pszczelarskiego w Cieszynie i przewodniczącym Zespołu Hodowców Matek Pszczelich przy Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Katowicach, a w roku następnym został prezesem WZP i członkiem Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego. Prezesem WZP pozostawał do 1969. Zredagował statut dla WZP, opracował projekt dokumentacji hodowlanej, następnie Wskazówki praktyczne do walki z chorobami i szkodnikami pszczół, instrukcję dla producentów mleczka pszczelego. Opublikował liczne artykuły (w Pszczelarstwie ponad 50). Organizował kursy dla pszczelarzy na Śląsku Cieszyńskim, upowszechniając wiedzę pozyskiwaną z najnowszych źródeł krajowych i zagranicznych. Wykłady prowadził również osobiście, przede wszystkim z dziedziny hodowli matek, chętnie zapraszano go z nimi również do innych województw. Wielokrotnie był wyróżniany odznaczeniami PZP i regionalnymi. Zmarł 27 grudnia 1973.

Źródła

Biłko Franciszek (1974): Kronika żałobna. Pszczelarstwo 25(4):23. PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia