ApisWiki.PL Project:O ApisWiki.PL

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Projekt ApisWiki.PL ma na celu udokumentowanie dokonań pokoleń pszczelarzy polskich: praktyków, naukowców i światłych amatorów. W ApisWiki.PL prezentowane są syntetyczne zestawienia i artykuły przeglądowe oraz materiały źródłowe. Szczególną częścią projektu jest zamierzenie stworzenia Słownika biograficznego pszczelarzy polskich.

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów ApisWiki.PL, prosimy jednak pamiętać, iż publikowane są one na warunkach licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.

Projekt ApisWiki.PL jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Znakomitą większość dotychczas opublikowanych materiałów opracował prof. dr hab. Michał Gromisz, gdy pochodzą one z innych źródeł jest to odpowiednio zaznaczone. Redakcja ApisWiki.PL chętnie opublikuje nadesłane jej uzupełnienia materiałów już zamieszczonych, jak i nowe pełne artkuły. Ewentualne materiały prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja.apiswiki @ gmail.com .

Uwagi dla autorów

Mając na uwadze aspekty prawne, redakcja ApisWiki.PL prosi by nadsyłając materiały przeznaczone do opublikowania w ApisWiki.PL, ich nadawca w korespondencji zawarł zdanie oznajmiające, iż on sam posiada właściwe prawa autorskie, lub działa w imieniu osoby, która takie prawa posiada, i zezwala on na zamieszczenie nadesłanych materiałów na stronach ApisWiki.PL. Przy nadsyłaniu materiałów prosimy o określenie w jaki sposób powinno zostać oznaczone w ApisWiki.PL źródło ich pochodzenia - imieniem i nazwiskiem, pseudonimem, adresem poczty elektronicznej autora - czy też należy zamieścić je anonimowo. Redakcja ApisWiki.PL może uzależnić opublikowanie nadesłanych jej materiałów od wyrażenia przez ich nadawcę zgody na poddanie ich uprzedniej redakcji; zastrzega też, iż może odmówić opublikowania nadesłanych jej materiałów bez podania przyczyn.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia