Józef Kubeczek

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Józef Kubeczek

Józef Kubeczek (1910-1981) - pedagog i pszczelarz, właściciel wzorowej pasieki i wytrwały hodowca pszczoły kraińskiej, ceniony w branży dydaktyk i społecznik.

Biografia

Urodził się 10 listopada 1910 w Gołkowicach k.Jastrzębia. Otrzymał nauczycielskie przygotowanie zawodowe; od 1932 uczył w szkołach powszechnych, a po ukończeniu zaocznych studiów pedagogicznych w 1956 w Łodzi z zakresu fizyki - w Technikum Mechanicznym w Ustroniu. Praktykującym pszczelarzem stał się od 25 roku życia. Zaczęło się od obsadzenia przypadkowego roju, który uwiązał się pod dachem zabudowania. Dzięki sumiennym i wieloletnim staraniom z tego zarodka postała wzorowa pasieka licząca 100 pni, o statusie zarodowej. Wychów matek pszczelich rozpoczął w 1954, oparty na selekcji pszczoły kraińskiej, po kilkunastu latach rzetelnej pracy skonsolidowanej w postaci linii zwanej Beskidką hodowli Kubeczka, popularnej obecnie w całym kraju (zob. również: linia Beskidka). Nie stronił od udziału w pracy społecznej i uprawianiu dydaktyki w zakresie pszczelarstwa, przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Koła Pszczelarzy w Ustroniu, a następnie w Dzięgielowie; także w strukturach Związku Pszczelarskiego wyższych szczebli, krajowego (PZP) i wojewódzkich (WZP), powierzano mu różne ważne zadania: był przez kilka lat członkiem Komisji Hodowlanej PZP, przewodniczącym Komisji Hodowlanej WZP w Katowicach, przewodniczącym zespołu producentów mleczka pszczelego przy WZP Bielsko-Biała, członkiem Sądu Koleżeńskiego WZP; prowadził wiele szkoleń pszczelarskich, a w swojej pasiece, którą współtworzył i odziedziczył jego syn, Jerzy - przyjmował wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wielu indywidualnych pszczelarzy; za działalność pedagogiczną i społeczną uhonorowano go wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi i branżowymi. Zmarł 4 września 1981 w Dzięgielowie.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia