Inwentaryzacja pszczoły krajowej 1957-1959

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

inwentaryzacja pszczoły krajowej 1957-1959 - badania morfologiczne krajowej pszczoły miodnej z lat 1957-1959, obejmujące na terenie Polski 389 rojów pszczelich, z których pobierano po 100 robotnic w celu pomiaru cech morfologicznych, symbolizowanych kolejnymi numerami od 1 do 8 (por. tabl. poniżej). Badania podsumowuje publikacja z 1966 [1].

W wyniku analizy matematycznej opartej na zespole 8 cech wyodrębniono dwa typy morfologiczne pszczół, typ I reprezentowany przez 35% rojów oraz typ II - 8% rojów, pozostałe roje zostały sklasyfikowane bądź jako uzupełniające typ I (39%), bądź typ II (18%). Na obszarze kraju ma miejsce znaczne zróżnicowanie co do częstotliwości występowania i ilościowej struktury pszczół typu I i typu II oraz rojów uzupełniających te typy, wyróżniono na tej podstawie 7 rejonów (por. ryc. poniżej):

A - Podlasie południowe i zachodnie oraz Mazury i część Mazowsza,
B - południowo-wschodnia część kraju, na północy i zachodzie po Mazowsze,
C - Kujawy, Mazowsze i Góry Świętokrzyskie, na południe po Górny Śląsk, na zachodzie część Wielkopolski,
D - Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk i Wielkopolska,
E - Pomorze,
F - zachodnia część Podkarpacia, na północ po Górny Śląsk,
G - północno-wschodnie Podlasie.

Pszczoły typu I wraz z grupą uzupełniającą - dominujące na terenie całego kraju, identyfikowano z pszczołą środkowoeuropejską, natomiast typ II, morfologicznie zbliżony jest do pszczoły kraińskiej i na terenie Małopolski, gdzie występuje dość licznie, ukształtował się pod jej wpływem (naturalny zasięg północny tego podgatunku), ale obecny także w rejonie G (północno-wschodnie Podlasie), dzięki swojej specyficznej odrębności, został przyporządkowany wpływom pszczoły leśnej, gdyż jest on morfologicznie bliższy pszczole typu II niż typu I.


Rejony wyodrębnionych grup pszczoły krajowej o odmiennym stosunku ilościowym rojów z pszczołą typu I i II (ryc. zaczerpnięta z pracy [1] str. 31) Rejony wyodrębnionych grup pszczoły krajowej o odmiennym stosunku ilościowym rojów z pszczołą typu I i II (ryc. zaczerpnięta z pracy [1] str. 31)


Cechy morfologiczne oznaczane podczas inwentaryzacji pszczoły krajowej

Cecha Suma szerokości III i IV tergitu odwłokowego Długość języczka Szerokość IV sternitu Powierzchnia lusterka woskowego Długość skrzydła przedniego Szerokość skrzydła przedniego Indeks kubitalny Liczba haczyków na tylnym skrzydle
Jednostka mm mm mm mm2 mm mm  %
Nr cechy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Wartości średnie oznaczanych cech morfologicznych

Dla zbiorczej populacji krajowej
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
4,850 6,149 2,723 2,697 9,357 3,166 60,24 20,63

W obrębie wyróżnionych typów pszczoły
typ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I 4,901 6,115 2,713 2,735 9,369 3,164 61,35 20,55
II 4,733 6,228 2,756 2,754 9,353 3,141 61,50 20,49

W rejonowej łącznej ocenie
rejon (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A 4,911 6,101 2,711 2,626 9,367 3,163 63,21 20,63
B 4,895 6,142 2,721 2,737 9,420 3,180 60,10 20,53
C 4,853 6,145 2,715 2,715 9,361 3,161 60,56 20,64
D 4,853 6,087 2,712 2,674 9,323 3,157 59,27 20,68
E 4,799 6,174 2,732 2,743 9,329 3,145 61,92 20,43
F 4,821 6,260 2,736 2,705 9,358 3,203 54,40 20,82
G 4,744 6,207 2,766 2,760 9,372 3,159 64,17 20,60

Źródła

  1. 1,0 1,1 1,2 Bornus L., Demianowicz A., Gromisz M. (1966): Morfometryczne badania krajowej pszczoły miodnej Apis mellifica L.. Pszczeln. Zesz. Nauk. 10(1-2-3-4):1-46. PDF
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia