Kazimierz Lewicki

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Kazimierz Lewicki

Kazimierz Lewicki (1847-1902) – znamienity pszczelarz, niestrudzony krzewiciel wiedzy pszczelarskiej, konstruktor świetnego ula.

Biografia

Urodził się w Bordziłówce na Podlasiu, gimnazjum ukończył w Siedlcach, po czym osiadł na majątku w Ławkach (Ziemia Łukowska); interesował się rolnictwem, a przede wszystkim pszczelarstwem, którego uczył się od najmłodszych lat; zakłada nowoczesną pasiekę, przeprowadza doświadczenia, bada życie pszczół, dużo czyta, odbywa pszczelarskie podróże zagraniczne, włącza się w nurt publicznego życia pszczelarskiego nie szczędząc sił i funduszy, uczestniczy w wystawach, dużo pisze, tworzy Muzeum Pszczelnictwa jako ośrodek dydaktyczno-badawczy. W roku otwarcia Muzeum 1882 w Warszawie w posiadłości swojej żony na Koszykach (późniejsza Koszykowa) jest już podupadły na zdrowiu; traci wzrok, nie przerywa jednak działalności publicznej, osiada w Warszawie, wydaje i redaguje w 1885-1887 miesięcznik Pasieka, publikuje. Jego podręcznik Pszczelnictwo od 1882 do 1920 doczekał się 8 wydań, tłumaczony był na język rosyjski (wydanie 1888 i 1910), ul jego pomysłu tzw. ul Lewickiego wybitnie utrafiony do wprowadzenia nowych technologii na obszarze pszczelarzenia w kłodach, zyskał duże uznanie i szeroko się rozpowszechnił od dorzecza środkowej Wisły na wschód, sięgając daleko poza granice przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Jego działalność wspomagana przez grono bliskich mu ludzi, budziła wśród innych zażartą opozycję, kampania przeciw niemu doprowadza go do ruiny, traci wszystko, w 1889 resztkę zbiorów przenosi na inną działkę.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia