Zamknięty rejon hodowli pszczoły augustowskiej

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zamknięty rejon hodowli pszczoły augustowskiej - zamysł ochrony genetycznej pszczoły augustowskiej [1] realizowany w okolicy Augustowa mocą wojewódzkiego zarządzenia wydanego w 1976 w Suwałkach [2]. Główny nacisk położono na losowy charakter rozmnażania się pszczół, sprowadzając selekcję do umiarkowanej formy i to opartej na kryteriach losowych; postawiono na pszczołę rodzimą występującą na tym terenie, natomiast migrację z zewnątrz ograniczono do linii hodowlanych związanych rodowodem z populacją chronioną. Na obszarze tego rejonu rozróżniono trzy strefy hodowlane, różniące się przeznaczeniem i funkcją [3] [4]:

(1) strefa centralna o promieniu 10 km, zajmująca środek rejonu, (2) strefa ochronna stanowiąca pas szerokości 5 km wokół strefy centralnej, (3) strefa izolacyjna - pas szerokości 5 km otulający strefę ochroną.

Strefa centralna gromadzi główny zapas genów, które występują u pszczoły miejscowej i są poddane ochronie - więc prowadzi się planową wymianę matek, polegając na rozmnażaniu w sposób losowy, przeciwdziała się selekcji naturalnej poprzez dokarmianie rodzin na zimę, ale z kalkulacją: za odwirowany miód - cukier, z tego bilansu wynika optymalna liczba rodzin (pszczoły powinny same wyżywić się).

Strefa ochronna - prowadzi się w niej gospodarkę hodowlaną i pasieczną nastawioną na zysk, ale z przestrzeganiem zasad losowych reprodukcji planowanej (ze strefy centralnej 90% matek), dopuszczając także reprodukcję samorzutną, do wymiany natomiast typuje się przede wszystkim matki, które zostały wyhodowane i unasieniane na miejscu.

Strefa izolacyjna stanowi osłonę przed genami populacji pszczół spoza obszaru chronionego, jest swego rodzaju filtrem, można tutaj prowadzić racjonalną gospodarkę miodową, bazując jednak na matkach rodowodem związanych z populacją centralną bezpośrednio lub poprzez selekcjonowane linie hodowlane; natomiast matki unasiennione w tej strefie, zostają pozbawiane wydania żeńskiego potomstwa płodnego - są wymieniane w pierwszej kolejności.

W modelowym ujęciu wielkość populacji chronionej genetycznie w ten sposób można szacować na około 4500 rodzin, licząc 4 pnie na 1 km2 (strefa centralna 900-1000 rodzin, strefa ochronna - 1500-1600 i strefa izolacyjna - około 2000), zakładano jednak weryfikację opartą na zasobach pożytków, które się kurczyły z roku na rok z powodu sukcesyjnych zmian w nasadzeniach leśnych.

Źródła

  1. Gromisz M. (1990): Stanowisko systematyczne pszczoły augustowskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 34:3-13. PDF
  2. Zarządzenie Nr 59/76 Wojewody Suwalskiego z dnia 10 sierpnia 1976 roku w sprawie zamkniętego rejonu hodowli pszczół na terenie gminy Płaska Dziennik urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach nr 7/1976 poz. 33. PDF
  3. Gromisz M. (1977): Rejon zamknięty hodowli pszczoły leśnej. Referat wygłoszony podczas Konferencji na temat specyfiki pszczelarstwa w makroregionie północno-wschodnim. Białystok, maj 1977. PDF
  4. Gromisz M. (1977): Zamknięty rejon hodowli pszczoły leśnej. Pszczelarstwo 28(12):3 PDF
  5. Bobrzecki J., Wilde J., Drozdowska Z., Walicki J. (1981): Stan pszczelarstwa w Rejonie Zamkniętym Hodowli Pszczoły Augustowskiej (część I). Pszczelarstwo 32(8):4. PDF
  6. Bobrzecki J., Wilde J., Turzyński J., Walicki J., Wyszyński M. (1981): Stan pszczelarstwa w Rejonie Zamkniętym Hodowli Pszczoły Augustowskiej (część II). Pszczelarstwo 32(9):2. PDF
  7. Gromisz M. (1981): Morfologiczna ocena populacji rojów w pasiekach zarodowych. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:51-66. PDF
  8. Wyniki pomiarów morfologicznych pszczół (Pochodzenie próbek pszczół: Augustowski zamknięty rejon hodowli). OP ISK Puławy, 28 kwietnia 1989. PDF
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia