Mieczysław Jagielski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Mieczysław Jagielski

Mieczysław Jagielski (1924 – 1997) – polityk i ekonomista, długoletni minister rolnictwa, wicepremier rządu PRL, sygnatariusz Gdańskich Porozumień Sierpniowych 1980 roku.

Biografia

Urodził się 12 stycznia 1924 w Kołomyi w rodzinie chłopskiej. Dzieciństwo i lata okupacji spędził w gospodarstwie rodziców. Około roku 1945 wstąpił do PPR, a od 1948 stał się członkiem PZPR. Studiował w SGPiS oraz w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych. W latach 1946 -1949 działał w Związku Samopomocy Chłopskiej, następnie od 1950 do 1953 pracował w Centralnym Zarządzie PGR. Z końcem 1953 roku zaczął awansować w strukturach PZPR: grudzień 1953 - grudzień 1956 Dyrektor Wydziału Rolnego KC PZPR; marzec 1954 - marzec 1959 zastępca członka KC PZPR; od marca 1959 członek KC PZPR; czerwiec 1964 - grudzień 1971 zastępca członka biura politycznego PZPR; od grudnia 1971 członek biura politycznego KC PZPR. W styczniu 1957 został posłem na Sejm PRL II kadencji z Okręgu Słupskiego – ponownie wybierany w kolejnych kadencjach: III - IV z Koszalina, od V do VIII zakończonej w 1985 roku z Lublina. Równolegle sprawował coraz ważniejsze funkcje rządowe: w styczniu 1957 został wiceministrem rolnictwa, w październiku 1959 ministrem rolnictwa, w czerwcu 1970 wicepremierem rządu, członkiem Rady Ministrów rządu PRL. Wywierał znaczący wpływ na politykę ekonomiczną kraju: od października 1971 przewodniczył Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, z funkcji tej ustąpił w październiku 1975 z przyczyn zdrowotnych, po przebyciu ataku serca. W latach 1971 - 1981 reprezentował Polskę w RWPG. Od 1975 był profesorem SGPiS. W lipcu 1980 przewodził delegacji rządowej negocjującej ze strajkującymi w województwie lubelskim (po ogłoszeniu podwyżek cen). W sierpniu 1980 prowadził rozmowy z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, zakończone 30 sierpnia podpisaniem Porozumień Gdańskich - sygnował je ze strony rządowej. W lutym 1981 został przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W wyniku wewnętrznych rozgrywek w PZPR w lipcu 1981 usunięto go z funkcji wicepremiera, oficjalnym powodem był fakt, iż nie zdołał wypracować programu wyprowadzenia polskiej gospodarki z kryzysu. W tym samym miesiącu został również pozbawiony innych funkcji partyjno-rządowych. Pozostał posłem na Sejm (do końca VIII kadencji). Zmarł na atak serca 27 lutego 1997 w Warszawie. Odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej oraz Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy. We wspomnieniach ludzi, którzy go poznali pozostał jako człowiek znacznie odbiegający od wizerunku typowego dygnitarza partyjno-rządowego PRL. W kontaktach był przystępny, zawsze gotowy wysłuchać argumentów. W tym względzie odróżniało go również jego hobby, którym było pszczelarstwo. Gdy jako minister rolnictwa uczestniczył z urzędu w zjazdach Polskiego Związku Pszczelarskiego, zabierając głos zawsze podkreślał, że wypowiada się zarówno jako minister i, jako pszczelarz praktyk. Niewątpliwie był w tej dziedzinie kompetentny. Anegdotyczne są jego służbowe wizyty w Instytucie Sadownictwa, gdy ku irytacji towarzyszących mu urzędników naruszał oficjalny program, przedłużając rozmowy z pracownikami IS, lub prosząc o pokazanie mu jakichś rozwiązań pasiecznych. Odsunięty od funkcji partyjno-rządowych przeszedł na emeryturę, czas wypełniał lekturą, rozmowami z dawnymi współpracownikami oraz z dużym oddaniem pszczelarstwem - do końca życia prowadził własną pasiekę na wsi.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia