Metoda Wawryna wychowu matek

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

metoda Wawryna wychowu matek, metoda kombinowana - opracowana przez T.Wawryna metoda wychowu seryjnego (3 serie) matek pszczelich z zaangażowaniem trzech rodzin wychowujących (A, B i C) oraz zastosowaniem odpowiedniego wyposażenia, które wprawdzie nie jest konieczne, ale ułatwia wykorzystanie zalet tej metody. Na wyposażenie się składa (1) izolator z kraty odgrodowej, mieszczący wkładaną od góry beleczkę z przyklejonym kawałkiem woszczyny z komórkami z jednej strony (z drugiej strony - ścinki komórek ścięte stykają się z kratą), zawiesza się go w ramce hodowlanej, służy natomiast do pozyskania jednakowego wieku larw matecznych, (2) nadstawka hodowlana, 6 cm wysoka, ustawiana nad gniazdem, ocieplana z góry poduszką, mieści beleczki z matecznikami lub rameczki z klateczkami matecznikowymi, odgradzane od siebie zatworkami, (3) ramka na klateczki, zasiatkowana z obu stron, mieści 6 klateczek matecznikowych, (4) ramka matecznikowa - zaopatrzona w ruchome beleczki, korki z miseczkami są wsuwane w specjalne wcięcia, dzięki czemu można każdym z nich oddzielnie manipulować. Podjęcie wychowu jest poprzedzone odpowiednim przygotowaniem rodziny zarodowej (pozyskanie larw matecznych) i rodzin wychowujących (przyjęcie i wychów larw), po czym sens metody sprowadza się do ścisłego spełniania harmonogramu czynności. Pierwszy dzień - do dwóch rodzin wychowujących (A i B) wstawia się ramkę z miseczkami do wypolerowania oraz rameczkę z larwami zarodowymi (trzydniowe jaja). Drugi dzień - odbiera się matki rodzinom wychowującym i po 6 godzinach przekłada się larwy do miseczek (pierwsza seria), poddaje się też następne ramki z miseczkami i czerw zarodowy (jaja). Trzeci dzień - ramki matecznikowe z przyjętymi larwami z rodziny A i B przenosi się do rodziny C, z której 2-3 godzin przed tym zabrano matkę, rodziny A i B otrzymują drugą serię larw zarodowych oraz ramki z miseczkami i rameczki z czerwiem zarodowym (trzydniowe jaja). Czwarty dzień - przyjęte larwy drugiej serii przenosi się do rodziny C, a rodzinom A i B poddaje się larwy mateczne trzeciej serii. Piąty dzień - komasuje się mateczniki najlepiej oddzielnie z każdej serii w rodzinach A, B i C (mateczniki trzeciej serii z rodziny A do B, drugiej serii z rodziny C do B), mateczniki pierwszej serii, po wybrakowaniu gorzej wykształconych, przenosi się do nadstawki hodowlanej. Szósty dzień - dokonuje się przeglądu odciągniętych mateczników drugiej i trzeciej serii i umieszcza się je w nadstawce hodowlanej (w drugiej serii są mateczniki na zasklepieniu, w trzeciej na dzień przed zasklepieniem); następne czynności wypadają na 11-13 dzień - kolejno w każdym z tych dni mateczniki pierwszej, drugiej i trzeciej serii po brakowaniu przenosi się do klateczek matecznikowych i ramek hodowlanych. W 14,15 i 16 dniu - przegląd i brakowanie matek kolejno 1, 2 i 3 serii. Dnie 17-18 - przygotowanie matek do unasieniania łącznie z trzech serii. Matki odbierane rodzinom wychowującym można przechowywać w odkładach obok tych rodzin w tych samych ulach, oddzielając kratą odgrodową (lub przegrodą).

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia