Leopold Radomski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Leopold Radomski (1903-1981) – pszczelarz, syn Edwarda Radomskiego właściciela dużej pasieki przemysłowej na Wołyniu. Od dzieciństwa interesował się pszczelarstwem. Urodził się w Żytomierzu, ukończył tam szkołę średnią w Żytomierzu i podjął studia na politechnice, ale przerwał je gdy rodzina w 1926 przeniosła się z Żytomierza do Polski i osiedliła w Klewaniu na Wołyniu. W nowym miejscu zamieszkania pomagał ojcu w zakładaniu pasieki przemysłowej od podstaw, w 1933 wraz ze swoimi braćmi stał się jej udziałowcem. W 1929 ukończył w Warszawie 2 miesięczny kurs dla powiatowych instruktorów pszczelarstwa, pracował potem społecznie przeprowadzając w terenie wykłady. W 1939 aresztowano go i wywieziono do Kazachstanu. W 1956 powrócił do Polski z żoną i dziećmi. Początkowo zatrzymał się u brata Dobrosława w Działdowie, poczym wyjechał do Jawora (do siostry Cecylii). Tam otrzymał mieszkanie i podjął pracę w Spółdzielni Stolarskiej. W wolnym czasie budował ule i zakładał własną pasiekę. W 1963 przeszedł na emeryturę i zajął się rozbudową pasieki, która przekroczyła 200 pni. Po wojnie L.R. nie udzielał się już społecznie na gruncie pszczelarstwa, po powrocie z Kazachstanu stał się człowiekiem zamkniętym w sobie. Zmarł w 1981, pasiekę przejął jego syn Wiktor, pasieka przetrwała do 1985.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia