Linia Mazurka

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

linia Mazurka - linia pszczoły środkowoeuropejskiej, reprezentatywna dla wschodniej części Mazur, skąd pochodzi wyjściowy materiał hodowlany zgromadzony w 1960 w ZZD w Siejniku przez W. Ostrowską; pierwsze lata upłynęły na formowaniu linii i na nieudanych próbach przekazania jej hodowli do ODR w Szepietowie z wykorzystaniem trutowiska w Hanusach; w 1968 W.Ostrowska opracowała spójny system reprodukcji z zastosowaniem sztucznego unasieniania matek pszczelich, sumiennie realizowany, później przez A.Ejsmonta do końca lat dziewięćdziesiątych, gdy ZZD zaprzestał hodowli pszczół; charakterystyka linii: dynamiczny rozwój wiosenny, rodziny dochodzą do dużej siły, dobrze wykorzystują pożytki wczesne, pszczoły łagodne, ze średnią skłonnością do rójki, sklepią miód na sucho, kitują gniazda silnie, utrzymują je czysto; ubarwienie robotnic szarobrązowe (według W. Ostrowskiej - kawowe).


Parametry morfologiczne linii Mazurka
Rok Szerokość III i IV tergitu
mm
Szerokość IV tergitu
mm
Długość języczka
mm
Indeks kubitalny
%
1962 4,74 6,34 59,6
1970 2,330 6,140 64,1
1971 4,914 6,172 61,3
1974 2,315 6,109 58,7
1976 2,370 6,076 58,9
1990 2,380 6,035 58,6

Źródła

Ostrowska W. (1985): Mazurka. (W: Charakterystyka linii zarodowych występujących w Polsce). Pszczelarstwo 36(11-12):4. PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia