Klasyfikacja pomieszczeń rodzinki weselnej

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

klasyfikacja pomieszczeń rodzinki weselnej - podejmowana przez różnych autorów próba uporządkowania obfitych w różnorodność konstrukcyjną uli i ulików służących schronieniem rodzince weselnej na czas unasieniania matek. Najczęściej branym tutaj pod uwagę kryterium jest pojemność. Rozróżnia się zatem: ule weselne - ze standardową ramką lub półramką jakiegoś systemu, następnie: uliki weselne - ramki ich odpowiadają najczęściej ¼ lub ½ ramki standardowej, i wreszcie mini uliki weselne - mniejszej niż poprzednie pojemności. Granic przedziałów nie da się precyzyjnie ustalić, gdy się nie uwzględni zakresu wykorzystania obsadzonych w nich rodzinek pszczelich. Związane z pierwszą ich grupa rodzinki odpowiadają odkładom i nadają się do zimowania, druga grupa - mogą służyć do czasowego przechowywania matek, ale nie są zdolne samodzielnie przetrwać zimy, natomiast z trzeciej grupy - mogą służyć tylko na czas unasieniania matki i to w sprzyjających warunkach atmosferycznych i pożytkowych. Hodowcy na ogół akceptują taki typ ulika (ula), jaki w danych warunkach jest najodpowiedniejszy i najbardziej ekonomiczny, w czym znaczącą rolę odgrywa zakres ilościowy wychowu matek, chodzi bowiem o oszczędności w pszczole na obsadę ulików, w których jednak rodzinka z matką powinna znaleźć warunki, zwłaszcza cieplne, możliwie zbliżone do naturalnych, jakie może zapewnić rodzina pszczela.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia