Badania ankietowe Instytutu Pszczelnictwa/Archiwum danych

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Publikowane w archiwum dane są wynikiem wieloletniej bezinteresownej pracy setek pszczelarzy działających w ramach zorganizowanej przez Instytut Pszczelnictwa [1] sieci społecznej obserwatorów-korespondentów; przy ewentualnym ich publicznym wykorzystaniu bezwzględnie należy wskazać, iż pochodzą one z badań ankietowych Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Puławach (obecnie Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa) oraz zacytować ApisWiki.PL jako repozytorium, z którego zostały pobrane.
Redakcja ApisWiki.PL dołożyła wszelkich starań by pierwotne archiwum danych złożone z dokumentów papierowych przekształcić do postaci elektronicznej bezbłędnie; Redakcja nie gwarantuje jednak, że publikowane archiwum elektroniczne jest wolne od jakichkolwiek błędów. Ewentualne korekty będą uwzględniane w repozytorium ApisWiki.PL
  1. Nazwa „Instytut Pszczelnictwa” jest tu umowna, placówka naukowa, która prowadziła opisywane badania ulegała przekształceniom administracyjnym przy zachowaniu ciągłości pracy; formalnie nosiła ona kolejno nazwy: Instytut Pszczelarski w Lublinie (1946 - 1948), Oddział Pszczelarski PINGW w Puławach (1948-1950), Zakład Pszczelarski Instytutu Zootechniki w Krakowie (1950-1951), Dział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Lublinie (1951-1963), Zakład Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach (1963-1965), Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa w Puławach (1965-2011). Nazwy i daty wg: Leon Bornus, Z historii Instytutu Pszczelarskiego. (Lublin-Skierniewice-Puławy), Puławy 1993, ss. 5-11. PDF

Daty zakwitania wybranych gatunków roślin 1946-2000

Archiwum zawiera daty zakwitania wybranych gatunków roślin odnotowane w różnych punktach Polski w latach 1946-2000. Obserwacjom podlegało 16 gatunków roślin o dużym znaczeniu pożytkowym, lub których kwitnienie skorelowane jest w czasie ze zmianą faz sezonowego rozwoju rodziny pszczelej. Najpełniejsze dotychczas opracowanie danych zebranych tą drogą zawiera praca:

Gromisz M. (1993): Daty zakwitania ważniejszych roślin miododajnych w Polsce w latach 1946-1986. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 37:89-101. PDF

W archiwum dane dla każdego z gatunków roślin podano w osobnym pliku, o odpowiedniej nazwie wymienionej w poniższej tabeli, oraz zbiorczo w pliku rosliny_miododajne.csv. Pliki w archiwum sporządzone są w wariancie podstawowym (.csv) oraz w wariancie dostosowanym do spolonizowanych wersji programów w środowisku MS Windows (_pl.csv). Opis formatu danych w archiwum zawiera plik opis_archiwum.html. Plik daty_zakwitania_ankiety_1946-2000_ed1.0.1.zip zawiera spakowane kompletne archiwum.

Archiwum (2014.02.10, edycja 1.0.1).

Dane Nazwa pliku
Agrest pospolity
daty zakwitania
agrest_pospolity.csv
agrest_pospolity_pl.csv
Chaber bławatek
daty zakwitania
chaber_blawatek.csv
chaber_blawatek_pl.csv
Gryka zwyczajna
daty zakwitania
gryka_zwyczajna.csv
gryka_zwyczajna_pl.csv
Koniczyna biała
daty zakwitania
koniczyna_biala.csv
koniczyna_biala_pl.csv
Koniczyna czerwona
daty zakwitania
koniczyna_czerwona.csv
koniczyna_czerwona_pl.csv
Leszczyna pospolita
daty zakwitania
leszczyna_pospolita.csv
leszczyna_pospolita_pl.csv
Lipa drobnolistna
daty zakwitania
lipa_drobnolistna.csv
lipa_drobnolistna_pl.csv
Malina właściwa
daty zakwitania
malina_wlasciwa.csv
malina_wlasciwa_pl.csv
Ognicha
daty zakwitania
ognicha.csv
ognicha_pl.csv
Podbiał pospolity
daty zakwitania
podbial_pospolity.csv
podbial_pospolity_pl.csv
Robinia akacjowa
daty zakwitania
robinia_akacjowa.csv
robinia_akacjowa_pl.csv
Rzepak ozimy
daty zakwitania
rzepak_ozimy.csv
rzepak_ozimy_pl.csv
Śnieżyczka przebiśnieg
daty zakwitania
sniezyczka_przebisnieg.csv
sniezyczka_przebisnieg_pl.csv
Wierzba iwa
daty zakwitania
wierzba_iwa.csv
wierzba_iwa_pl.csv
Wiśnia pospolita
daty zakwitania
wisnia_pospolita.csv
wisnia_pospolita_pl.csv
Wrzos zwyczajny
daty zakwitania
wrzos_zwyczajny.csv
wrzos_zwyczajny_pl.csv
Rośliny miododajne
daty zakwitania
rosliny_miododajne.csv
rosliny_miododajne_pl.csv
Wykaz punktów obserwacyjnych punkty_obserwacyjne.csv
punkty_obserwacyjne_pl.csv
Opis archiwum opis_archiwum.html
Archiwum spakowane daty_zakwitania_ankiety_1946-2000_ed1.0.1.zip
Sygnatury MD5 plików daty_zakwitania_ankiety_1946-2000_ed1.0.1_md5.txt
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia