Wybrane prace naukowe i publikacje

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

ApisWiki

Gromisz M. (2012): Pokłosie wdrażania masowej hodowli pszczoły kaukaskiej 1988-1990. Edycja 2.0, ApisWiki, czerwiec 2012. PDF

Gromisz M. (2012): Z badań morfologicznych pszczoły miodnej w Bieszczadach. Cz. I. Komańcza i okolice 1978. ApisWiki, czerwiec 2012. PDF

Journal of Apicultural Science

Gromisz M. (2001): Gastric toxicity to bees of fenpropathrin - the active ingredient of Danitol and Danirun formulas. Jour. of Ap. Sc. 45:51-60.

Gromisz M. (2001): Laboratory assessment of Fastac hazard to bees. Jour. of Ap. Sc. 45:61-67.

Państwowe akty prawne

Norma branżowa BN-77/9148-02 (Pszczoły. Matki pszczele). Dz. Norm i Miar nr 10/1977 poz. 33 PDF

Norma branżowa BN-81/9148-01 (Rodzina pszczela). Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77. Zamiast BN-63/9148-01. Zgłoszona przez ISiK. Ustanowiona przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dnia 7 sierpnia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r. PDF

Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310. PDF (Tekst ogłoszony.)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz. U. 1997 nr 123 poz. 774. PDF (Tekst jednolity w opracowaniu Kancelarii Sejmu.)

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921. PDF (Tekst jednolity w opracowaniu Kancelarii Sejmu.)

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne M.P. 1975 nr 6 poz. 36. PDF (Tekst ogłoszony.)

Zarządzenie Nr 59/76 Wojewody Suwalskiego z dnia 10 sierpnia 1976 roku w sprawie zamkniętego rejonu hodowli pszczół na terenie gminy Płaska Dziennik urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach nr 7/1976 poz. 33. PDF

Pasieka

Maryniak St. (1946): Powojenne dziedzictwo. Pasieka I/III(1-2):7. PDF

Wawryn T. (1946): Zagadnienie hodowli matek w Polsce. Pasieka I/III(3-4):40. PDF

Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Bornus L. (1955): Z badań nad pszczelnictwem w Polsce. Prace Instytutu Sadownictwa 1:221-236. PDF

Bornus L. (2000): Pszczelarskie doświadczenia terenowe. 273 publikacja ISiK, Oddział Pszczelnictwa ISiK w Puławach. ISBN 83-87617-82-2. PDF

Gromisz M. (1978): Metoda określania czystości rasowej pszczół oraz metoda oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji selekcjonowanej. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa seria F, nr 13. Instrukcje wdrożeniowe. Ss. 5-13. PDF

Gromisz M. (1988): Masowa hodowla zachowawcza pszczoły kaukaskiej. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa seria F, nr 37. Instrukcja wdrożeniowa. ISSN-0208-6441. PDF

Gromisz M. (1995): O stanie krajowej hodowli pszczół i kierunkach jej rozwoju. 195 publikacja ISiK, Skierniewice. ISBN 83-86772-06-9. PDF

Gromisz M. (1998): Pożytki i gotowość rodzin pszczelich do ich wykorzystania. 244 publikacja ISiK, Skierniewice. ISBN 83-87617-23-7.

Pszczelarstwo

Bobrzecki J., Wilde J., Drozdowska Z., Walicki J. (1981): Stan pszczelarstwa w Rejonie Zamkniętym Hodowli Pszczoły Augustowskiej (część I). Pszczelarstwo 32(8):4. PDF

Bobrzecki J., Wilde J., Turzyński J., Walicki J., Wyszyński M. (1981): Stan pszczelarstwa w Rejonie Zamkniętym Hodowli Pszczoły Augustowskiej (część II). Pszczelarstwo 32(9):2. PDF

Bornus L. (1952): Systemy uli w pasiekach polskich. Pszczelarstwo 3(3):7. PDF

Bornus L. (1952): Ilość pni i pasiek w Polsce. Pszczelarstwo 3(5):4. PDF

Bornus L. (1954): Charakterystyka pożytków na podstawie kontroli wagowej. Pszczelarstwo 5(4):3. PDF

Demianowicz A. (1953): Organizacja selekcji pszczół w Polsce. Pszczelarstwo 4(3):6. PDF

Gromisz M. (1977): Obrót matkami pszczelimi. Pszczelarstwo 28(1):8. PDF

Gromisz M., Ostrzyżek J. (1977): Ocena morfologiczna pszczół niektórych linii selekcjonowanych w Polsce. Pszczelarstwo 28(3):3. PDF

Gromisz M. (1977): Zamknięty rejon hodowli pszczoły leśnej. Pszczelarstwo 28(12):3 PDF

Gromisz M. (1979): Międzyrasowe mieszańce obukierunkowe. Pszczelarstwo 30(1):3. PDF

Gromisz M. (1981): Rasy pszczół w Polsce. Pszczelarstwo 32(4):2. PDF

Gromisz M. (1981): Model oceny przydatności hodowlanej trutowisk (część I). Pszczelarstwo 32(11):4. PDF

Gromisz M. (1982): Model oceny przydatności hodowlanej trutowisk (część II). Pszczelarstwo 33(1-2-3):12. PDF

Gromisz M. (1982): Stanowisko systematyczne pszczoły miodnej. Pszczelarstwo 33(12):2. PDF

Gromisz M. (1983): Założenia hodowli zachowawczej pszczoły kampinoskiej (część III). Pszczelarstwo 34(12):5. PDF

Gromisz Z. (1976): Zatrucia pszczół w sezonie pszczelarskim 1975 na podstawie badań ankietowych. Pszczelarstwo 27(5):7. PDF

Gromisz Z. (1977): Zatrucia pszczół w sezonie 1976 r. Pszczelarstwo 28(7):7. PDF

Gromisz Z. (1978): Zatrucia pszczół w sezonie 1977. Pszczelarstwo 29(7):6. PDF

Gromisz Z. (1979): Zatrucia pszczół w sezonie 1978 r. Pszczelarstwo 30(7):10. PDF

Gromisz Z. (1980): Badania laboratoryjne nad szkodliwością dla pszczół niektórych nawozów mineralnych. Pszczelarstwo 31(12):4. PDF

Gromisz Z. (1981): Zatrucia pszczół pestycydami w latach 1979-1980. Pszczelarstwo 32(7):6. PDF

Gromisz Z. (1982): Zatrucia pszczół pestycydami. Pszczelarstwo 33(10):7. PDF

Gromisz Z. (1983): Zatrucia pszczół pestycydami w pasiekach korespondentów Oddziału Pszczelnictwa ISK. Pszczelarstwo 34(8):10-11. PDF

Gromisz Z. (1984): Zatrucia pszczół pestycydami. Pszczelarstwo 35(10):5. PDF

Kalinowski J. (1958): Sztuczne unasienianie matek pszczelich. Pszczelarstwo 9(10):274. PDF

Kalinowski J. (1959): Sztuczne unasienianie matek pszczelich. Pszczelarstwo 10(2):39. PDF

Kubok J. (1952): Prace selekcyjne na Śląsku Cieszyńskim. Pszczelarstwo 3(4):19. PDF

Kubok J. (1958): Trutowisko ,,Brenna-Kotarz" - 10 lat hodowli. Pszczelarstwo 9(6):161. PDF

Kubok J. (1959): Hodowla selekcyjna w każdej pasiece. Pszczelarstwo 10(5):129. PDF

Kubok J. (1959): Hodowla selekcyjna Związku Pszczelarzy Woj. Katowickiego. Pszczelarstwo 10(5):151. PDF

Kubok J. (1959): Próba kalkulacji kosztów hodowli matek pszczelich. Pszczelarstwo 10(10):275. PDF

Kubok J. (1959): Opis cech standartowych pszczół ,,Dobra B-52". Pszczelarstwo 10(11):314. PDF

Kubok J.(1963): Piętnaście lat pracy hodowców śląskich. Pszczelarstwo 14(7-8):1. PDF

Kubok J. (1966): Hodowla selekcyjna dla każdego. Pszczelarstwo 17(4):1. PDF

L.B. (1951): Korespondenci terenowi w pracach Działu Pszczelnictwa. Pszczelarstwo 2(4):41. PDF

Lipiński M. (1952): Obserwacje fenologiczne. Pszczelarstwo 3(2):7. PDF

Mikołajczak B., Bohosiewicz M. (1976): Zatrucia pszczół pestycydami w latach 1972-1975. Pszczelarstwo 27(5):6. PDF

Ostrowska A. (1983): Historia organizacji zamkniętego rejonu hodowli pszczoły kampinoskiej (część II). Pszczelarstwo 34(10):3. PDF

Szczepański W. (1959): Obserwacje fenologiczne. Pszczelarstwo 10(2):42. PDF

Tombacher J. (1983): Czy istnieje pszczoła kampinoska ? (część I). Pszczelarstwo 34(9):6. PDF

Troszkiewicz J. (1978): Produkcja materiału hodowlanego. Pszczelarstwo 29(7):4. PDF

Troszkiewicz J. (1981): Wykorzystanie rodowodu matki pszczelej. Pszczelarstwo 32(2):7. PDF

Woźnica J. (1968): Mieszańce pszczoły szarej górskiej gruzińskiej z pszczołą miejscową oraz ich wartość użytkowa. Pszczelarstwo 19(7):2. PDF

Pszczelarz Polski

Gromisz M. (1997): Selekcja na konkurencyjność. Pszczelarz Polski 1997 (3):12. PDF

Pszczelnicze Zeszyty Naukowe (od 2001 r. jako Journal of Apicultural Science)

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe udostępnia archiwalne numery PZN w wersji elektronicznej: lata 1957-2000

Bornus L.(1957): Układ pożytków w Polsce w 1950-1955 r. a rejonizacja produkcji pszczelej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 1(1):1-23. PDF

Bornus L., Gromisz M. (1963): Zależność wielkości pszczoły od szerokości geograficznej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 7(2):49-61. PDF

Bornus L., Gromisz M. (1964): Charakterystyka pożytków pszczelich i zbioru miodu w Polsce (1950-1963). Pszczeln. Zesz. Nauk. 8(1):1-19. PDF

Bornus L., Demianowicz A., Gromisz M. (1966): Morfometryczne badania krajowej pszczoły miodnej Apis mellifica L.. Pszczeln. Zesz. Nauk. 10(1-2-3-4):1-46. PDF

Bornus L., Gromisz M., Veličkov V. (1967): Ocena linii zarodowych pszczół w Polsce metodą taksonomii wrocławskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 11(1-3):51-60. PDF

Bornus L., Gromisz M. (1969): Matematyczne modele populacji pszczół różnych ras. Pszczeln. Zesz. Nauk. 13(1-2-3):73-83. PDF

Bornus L. (Kierownik Zespołu Badawczego), Bobrzecki J., Bojarczuk Cz., Gromisz M., Kalinowski J., Król A., Nowakowski J., Ostrowska W., Woźnica J., Zaremba J. (1974): Badania nad międzyrasowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. I. Przydatność użytkowa mieszańców międzyrasowych pszczoły miodnej w warunkach przyrodniczych Polski. Pszczeln. Zesz. Nauk. 18:1-51. PDF

Bornus L., Chuda-Mickiewicz B., Kantorek R., Kosidło Z., Prabucki J., Rafińska B., Skiba E., Szpet L. (1981): Morfologiczna ocena pszczół województwa szczecińskiego. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:67-84. PDF

Demianowicz A., Gromisz M. (1966): Materiały do poznania pszczoły na pograniczu środkowej i wschodniej Europy. Pszczeln. Zesz. Nauk. 10(1-2-3-4):47-55. PDF

Gromisz M. (1961): Zmienność długości języczka u pszczoły krajowej.Pszczeln. Zesz. Nauk. 5:1-31. PDF

Gromisz M. (1962): Sezonowa zmienność wymiarów skrzydeł i indeksu kubitalnego u pszczół. Pszczeln. Zesz. Nauk. 6(3):113-120.

Gromisz M. (1963): Zmienność długości języczka pszczół w Polsce w zależności od szerokości geograficznej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 7(1):15-22. PDF

Gromisz M. (1967): Porównanie pszczoły Podkarpacia z pszczołami północnej Polski (Apis mellifica mellifica L.) i dorzecza Dunaju (Apis mellifica carnica Pollm.). Pszczeln. Zesz. Nauk. 11(1-3):1-35. PDF

Gromisz M. (1967): Przydatność niektórych cech morfologicznych w systematyce wewnątrz gatunku APIS MELLIFICA L.. Pszczeln. Zesz. Nauk. 11(1-3):37-50. PDF

Gromisz M. (1968): Badania morfometryczne krainki selekcjonowanej w Polsce i Niemieckiej Republice Demokratycznej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 12(3):99-115. PDF

Gromisz M., Bownik K. (1969): Warunki przyrodniczo-pożytkowe i osiągnięcia produkcyjne pasiek w Polsce w latach 1946-1966. Pszczeln. Zesz. Nauk. 13(1-2-3):1-55. PDF

Gromisz M. (1969): Próba oznaczania morfometrycznego matek pszczelich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 13(1-2-3):57-72. PDF

Gromisz M. (1970): Limit czasu na wyszukiwanie matek w rodzinach pszczelich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 14(1-2-3):145-152. PDF

Gromisz M., Bornus L. (1971): Morfologiczno-matematyczne modele populacji pszczoły krajowej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 15(1-2):1-14. PDF

Gromisz M. (1971): Tergity odwłokowe jako wskaźnik wielkości ciała pszczoły. Pszczeln. Zesz. Nauk. 15(1-2):15-27. PDF

Gromisz M. (1972): Ocena morfologiczna pszczół z pasiek zarodowych. Pszczeln. Zesz. Nauk. 16:1-22. PDF

Gromisz M., Bornus L. (1972): Zmienność szerokości IV tergitu odwłokowego u pszczoły krajowej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 16:23-29.

Gromisz M., Cieśla L. (1973): Charakterystyka morfologiczna pszczół linii selekcjonowanych w Polsce. Pszczeln. Zesz. Nauk. 17:17-27. PDF

Gromisz M., Bornus L. (Kierownik Zespołu Badawczego), Bobrzecki J., Bojarczuk Cz., Kalinowski J., Król A., Nowakowski J., Ostrowska W., Woźnica J., Zaremba J. (1974): Badania nad międzyrasowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. III. Ocena morfologiczna mieszańców miedzyrasowych pszczoły miodnej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 18:77-90. PDF

Gromisz M. (1974): Długość języczka pszczół oblatujących koniczynę czerwoną. Pszczeln. Zesz. Nauk. 18:91-106. PDF

Gromisz M., Villumstad E. (1974): Zmienność żywej wagi robotnic rodziny pszczelej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 18:121-134. PDF

Gromisz M. (1975): Ocena przydatności przesunięcia diskoidalnego w systematyce pszczoły miodnej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 19:93-107.

Gromisz M. (1975): Rójka i wykorzystanie pszczoły rojowej w pasiekach polskich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 19:131-150. PDF

Gromisz M. (1975): Obrót matkami pszczelimi w pasiekach polskich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 19:151-179. PDF

Gromisz M. (1976): Matematyczne modele produkcyjności pasiek w Polsce na podstawie danych wagowych z lat 1950-1974. Pszczeln. Zesz. Nauk. 20:117-154. PDF

Gromisz M. (Kierownik Zespołu Badawczego), Bornus L., Bobrzecki J., Cieśla L., Kaczmarek S., Kalinowski J., Król A., Nowakowski J., Woźnica J., Zaremba J. (1978): Badania nad międzyliniowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. I Produkcyjność mieszańców międzyliniowych pszczoły miodnej w różnych regionach Polski. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:3-19. PDF

Gromisz M. (Kierownik Zespołu Badawczego), Bornus L., Bobrzecki J., Kaczmarek S., Kalinowski J., Nowakowski J. (1978): Badania nad międzyliniowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. II Rozwój rodzin pszczelich w stosunku do układu pożytków. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:21-30. PDF

Gromisz M. (Kierownik Zespołu Badawczego), Bornus L., Bobrzecki J., Cieśla L., Jabłońska J., Kaczmarek S., Kalinowski J., Król A., Nowakowski J., Skowronek W., Woźnica J., Zaremba J. (1978): Badania nad międzyliniowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. V. Charakterystyka morfologiczna pszczół linii czystych i mieszańców. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:49-58. PDF

Gromisz M. (1978): Charakterystyka morfologiczna pszczół kaukaskich importowanych w latach 1965-1975. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:85-93. PDF

Gromisz M. (1978): Wpływ pszczoły kaukaskiej na kształtowanie się cech pogłowia miejscowego. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:95-107. PDF

Gromisz M., Jabłońska J. (1978): Wstępne badania morfometryczne matek pszczelich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:109-115. PDF

Gromisz M. (1981): Morfologiczna ocena populacji rojów w pasiekach zarodowych. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:51-66. PDF

Gromisz M., Przychodzeń Z. (1981): Doskonalenie metody oznaczania powierzchni lusterek woskowych u pszczół różnych ras. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:85-95.

Gromisz M. (1981): Użyłkowanie tylnego skrzydła pszczoły miodnej jako cecha taksonomiczna. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:97-104.

Gromisz M., Troszkiewicz J. (1981): Charakterystyka morfologiczna pszczół rasy kraińskiej importowanych do polski w 1978 r. Pszczeln. Zesz. Nauk. 25:105-117. PDF

Gromisz M., Skowronek W. (1982): Próba kompleksowej oceny przydatności krzyżowniczej czterech ras pszczół. Pszczeln. Zesz. Nauk. 26:15-28. PDF

Gromisz M., Bobrzecki J. (1985): Wartość użytkowa mieszańców pszczół rasy kraińskiej i kaukaskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 29:93-101. PDF

Gromisz M. (1985): Gospodarka cukrem w pasiekach polskich. Badania ankietowe 1967-1982. Pszczeln. Zesz. Nauk. 29:323-338. PDF

Gromisz M. (1990): Stanowisko systematyczne pszczoły augustowskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 34:3-13. PDF

Gromisz M. (1993): Daty zakwitania ważniejszych roślin miododajnych w Polsce w latach 1946-1986. Pszczeln. Zesz. Nauk. 37:89-101. PDF

Gromisz M., Kośka L. (1998): Okres 1986-1995 roku w 46-letniej ocenie wziątku pszczelego w Polsce. Pszczeln. Zesz. Nauk. 42(1):17-29. PDF

Gromisz M., Płatek M. (1999): Model matematyczno - morfologiczny pszczoły kampinoskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 43:7-14. PDF

Gromisz M. (1999): Zmienność osobnicza długości języczka w rojach pszczelich. Pszczeln. Zesz. Nauk. 43:29-39. PDF

Gromisz M. (2000): Opis morfologiczny pszczoły norweskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 44(1):183-192. PDF

Kruk C., Gromisz M. (1999): Wyprowadzanie i utrzymanie linii wsobnych w selekcji na zdolność krzyżowniczą. Pszczeln. Zesz. Nauk. 43:15-27. PDF

Skowronek W., Gromisz M. (1970): O metodyce pomiarów szerokości IV sternitu pszczół robotnic. Pszczeln. Zesz. Nauk. 14(1-2-3):153-160.

Skowronek W., Bornus L., Bobrzecki J., Cieśla L., Gromisz M. (Kierownik Zespołu Badawczego), Kaczmarek S., Kalinowski J., Król A., Nowakowski J., Woźnica J., Zaremba J. (1978): Badania nad międzyliniowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. III Produkcja wosku w różnych warunkach pożytkowych. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:31-39. PDF

Skowronek W., Bornus L., Bobrzecki J., Cieśla L., Gromisz M. (Kierownik Zespołu Badawczego), Nowakowski J., Zaremba J. (1978): Badania nad międzyliniowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. IV Bilans woskowy w plastrach odciągniętych na węzie. Pszczeln. Zesz. Nauk. 22:41-48. PDF

Woyke J., Jasiński, Smagowska B. (Kierownik Zespołu Badawczego: Bornus L.) (1974): Badania nad międzyrasowymi mieszańcami pszczoły miodnej. Cz. II. Porównanie organów rozrodczych oraz efektów sztucznego i naturalnego unasieniania pszczół róznych ras i ich mieszańców. Pszczeln. Zesz. Nauk. 18:53-75. PDF

Varia

Bornus L. (1964): Jednolity system hodowli zarodowej pszczół. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych, Warszawa 1964. PDF

Bornus L. (1993): Z historii Instytutu Pszczelarskiego (Lublin - Skierniewice - Puławy). Puławy 1993. PDF

Gromisz M. (1966): Zarządzenie o hodowli pszczół. Projekt roboczy (brulion). PDF

Bornus L., Gromisz M., Veličkov V. (1972): Evaluation of Bee Strains in Poland by the Wrocław Taxonomic Method. (Ocena linii zarodowych pszczół w Polsce metodą taksonomii wrocławskiej. Pszczeln. Zesz. Nauk. 11(1-3):51-60. Trans. from Polish. Pub. for the USDA and NSF. TT 71-54069). PDF

Gromisz M. (1973): Ocena wartości użytkowej selekcjonowanych pszczół. Instrukcja. ISOP, Puławy, luty 1973. PDF

Gromisz M. (1977): Rejon zamknięty hodowli pszczoły leśnej. Referat wygłoszony podczas Konferencji na temat specyfiki pszczelarstwa w makroregionie północno-wschodnim. Białystok, maj 1977. PDF

Gromisz M. (1983): Wykorzystanie pszczół różnych ras i ich mieszańców w produkcji modu. WOPR w Końskowoli, Końskowola 1983. PDF

Gromisz M. (1986): Program Hodowli Pszczół do roku 2000. OP ISiK, Puławy 1986. PDF

Gromisz M. (1989): Masowa hodowla zachowawcza pszczoły kaukaskiej. Informator 1988/1989. Oddział Pszczelnictwa ISiK. Puławy, kwiecień 1989. PDF

Gromisz M. (1989): Pszczoła miodna i jej systematyka. Przegląd hodowlany 55(10):28. PDF

Gromisz M. (1991): Masowa hodowla zachowawcza pszczoły kaukaskiej. Informacja nr 1 (1988-1990). Oddział Pszczelnictwa ISiK. Puławy, maj 1991. PDF

Gromisz M. (1994): Hodowla zachowawcza populacji pszczoły Asta. Program hodowlany. PDF

Gromisz M. (1997): Zasoby pszczoły rodzimej i ich ochrona. W: Cierzniak T. (red.) Postępy apidologii w Polsce Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, ss. 47-56. ISBN 83-7096-203-3. PDF

Lelewel J. (1856): Pszczoły i bartnictwo w Polsce. Przedruk w: Pszczelnictwo współczesne 1946, 1(12):226-241. (Po raz pierwszy praca wyszła drukiem w roku 1856 w Poznaniu, nakładem J.K. Żupańskiego.) PDF

Piekut H. (1989): Polski Związek Pszczelarski - tradycja i współczesność. W: Dzierżonowski poradnik pszczelarski z terminarzem, Rocznik IV, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 1989, ss. 137-145. PDF

Pyszny B. (1980): Z dziejów pszczelarstwa województwa katowickiego. W: 80-lecie Związku Pszczelarzy na Łabędy i Okolicę Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Katowicach, Łabędy 18-19 październik 1980 r., Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu 1980. PDF

PZP (1992): Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Pszczelarskiego w latach 1988 - 1991 XI Krajowy Zjad Delegatów, Pszczela Wola, 2-3 maja 1992.

Stasiński A. (1972): Powstanie pszczół linii „Asta”. Radomsko 1972 (rękopis). PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia