Włodzimierz Skut

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Włodzimierz Skut (1903-1969) - zasłużony organizator i administrator spółdzielczości rolniczej, działacz pszczelarskich organizacji związkowych.

Biografia

Urodził się w 1903 w Krakowie. Lata 1908-1921 spędził w Białej koło Bielska, gdzie skończył szkołę powszechną i gimnazjum, potem we Lwowie Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego, studiując jednocześnie prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbył praktykę zagraniczną w konsulatach RP w Monachium i w Paryżu (1925-1929), równocześnie studiował zagraniczną spółdzielczość. W 1929-1940 zajmował różne stanowiska w spółdzielczości wiejskiej we Lwowie. W tym okresie pracował początkowo w Okręgu Szkolnym Kuratorium Lwowskiego (dużo szkolił młodych kadr spółdzielczych), następnie powołany został na wizytatora szkół handlowych Kuratorium Okręgu Lwowskiego. Po przejęciu kierownictwa Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego we Lwowie, doprowadził do dużego rozwoju sieci sklepów Kółek Rolniczych. Organizował punkty skupu żywca i artykułów rolnych na terenie województwa lwowskiego. Brał aktywny udział w ruchu spółdzielczym jako członek Rady Nadzorczej Centralnej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, był organizatorem spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej. Był jednym z organizatorów budowy przez chłopów pierwszej w kraju na zasadach spółdzielczych Spółdzielni Rolniczej cukrowni „Podole” w Berezowicy pod Tarnopolem, a następnie olejarni i przetwórni mięsnej we Lwowie. W latach drugiej wojny światowej pracował w Radzieckich Handlowych Organizacjach Spółdzielczych we Lwowie, szkolnictwie, w czasie okupacji niemieckiej pracował w stacjach traktorowych, a następnie w instytucjach handlowych, jednocześnie działając konspiracyjnie. W 1944 wyjechał do Rzeszowa, gdzie organizował spółdzielnię rolniczą w ramach Związku Gospodarczych Spółdzielni Rolniczych. Następnie przeniósł się do Katowic, potem do Wrocławia, gdzie uruchomił Okręgowy Oddział Rolniczy „Społem” i placówki terenowego skupu produktów rolnych i zaopatrzenia rolniczego. Kolejno był wykładowcą w Wyższej Szkole Handlowej i Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu ekonomiki obrotu towarowego. Był dyrektorem Zakładu Obrotu Artykułów Ogrodniczych w ZSS we Wrocławiu, a od kwietnia 1957 nieprzerwanie pełnił obowiązki dyrektora WPHS, od 1956 brał czynny udział w organizowaniu Kółek Rolniczych na terenie województwa wrocławskiego, był członkiem społecznym zarządu Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Pszczelarstwem interesował się od najmłodszych lat, a hodowlą już w okresie międzywojennym. Kolejno był prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego we Wrocławiu, a następnie od 1960 prezesem Polskiego Związku Pszczelarskiego, równocześnie od 1960 był członkiem Rady Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w Warszawie i przewodniczącym Komisji Pszczelarskiej przy Radzie CSO. Był członkiem Zarządu i Komisji Gospodarczej Międzynarodowej Organizacji Pszczelarskiej Apimondia. Zmarł w lipcu 1969 we Wrocławiu.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia