Ul wielokorpusowy

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ul wielokorpusowy - ul stojak składający się z kilku korpusów takiej samej pojemności (zwykle na ramkę Langstrotha lub u nas wielkopolską skróconą), nakładanych jedna na drugą w razie potrzeby powiększania objętości. Normy na ule obowiązujące w Polsce (1979, 1992, obecnie wycofane) podają ogólną jego charakterystykę: dennica ruchoma, izolowana lub nieizolowana, z wylotem i zamocowanym na zawiasach mostkiem wylotowym, korpusy izolowane lub nieizolowane z zamykanymi obrotowo wylotkami w połowie wysokości ściany, daszek płaski, kryty blachą. Komplet składa się z trzech korpusów.


Ul wielokorpusowy
Ul wielokorpusowy. (Wg: Mieczysław Janiszewski Ule i sprzęt pasieczny, wyd. III poprawione i uzupełnione, PWRiL, Warszawa 1966; rys. 61, s. 86.)


Źródła

  • Polska Norma PN-92/R-78880 (Ule). Dz. Norm i Miar nr 7/1992 poz. 16. Norma wycofana bez zastąpienia 2012-11-15. PDF
  • Norma branżowa nr BN-79/9161-04 ustanowiona przez Ministra Rolnictwa, obowiązująca od 1 IV 1980. Norma zastąpiona przez Polską Normę PN-92/R-78880.
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia