Tadeusz Ciborowski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tadeusz Ciborowski (1885-1940) – ksiądz katolicki, zamiłowany i racjonalny pszczelarz z dociekliwością naukowca.

Biografia

Urodził się 28 października 1885 w Pułtusku, tam pobierał pierwsze nauki, następnie ukończył gimnazjum w Łomży i seminarium duchowne w Sejnach, otrzymując święcenia w 1908. Był wychowywany w rodzinie z pszczelarskimi tradycjami (dziad), od 5-tego roku życia zaprawiał się w tej profesji, a w wieku 12 lat czytał podręcznik pszczelarski K. Lewickiego, ale pasiekę własną założył dopiero w 1914 obejmując stanowisko administratora parafii w Bakałarzewie (proboszczem tej parafii został w październiku 1918). Odtąd stale prowadził niezbyt wielką ale dobrze utrzymaną i wydajną pasiekę, po Bakałarzewie w następnych swoich parafiach: Adamowicze (1924-1933) i Mały Płock (1934-1939). Zaczął od uli Ciesielskiego, ale rychło przeszedł na system warszawski, z czasem ugruntowując swoją wiedzę pszczelarską własnymi badaniami. Jemu zawdzięczamy precyzyjny technicznie opis ula warszawskiego i wykład technologii pasiecznej oparty na gruntownej znajomości biologii rodziny pszczelej, zawarte w publikacjach książkowych, które zaczął pisać od 1920: Pszczoły czyli nauka o pszczelim życiu i naturze Wilno 1927 (wyd. II Łomża 1937), Praca w pasiece, Wilno 1927, Ul warszawski i jego zaopatrzenie, Wilno 1927 (wyd. II Łomża 1937), Jak hodować pszczoły by dawały dużo miodu, tamże 1931. Książki te wyróżniały się sensownym udokumentowaniem naukowym bez uszczerbku dla ich praktycznego znaczenia i łatwego czytania. Ta cecha pisarska autora i autentyczny jego dorobek poznawczy, którego nie ukrywał, zyskały uznanie współczesnych skonkretyzowane w postaci medali i wyróżnień m.in. od Naczelnego Związku Towarzystw Pszczelarskich, od Centralnego Towarzystwa Rolniczego, od Towarzystwa Rolniczego Grodzieńskiego, od Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego (za wina miodowo-owocowe domowego wyrobu), od Ministerstwa Rolnictwa na wystawie we Lwowie (za badania naukowe). Po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1939 został natychmiast (11 września 1939) aresztowany i osadzony w stalagu w Hohenbruch koło Królewca, a następnie od marca 1940 w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie zmarł, przypuszczalnie w kwietniu lub maju 1940.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia