Stanisław Schwabenthan

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Stanisław Schwabenthan (1898-1937) – właściciel wytwórni uli i pasieki w Krakowie. Inwalida wojenny, który sposób na życie oparł na pszczelarstwie. Był długoletnim skarbnikiem Krakowskiego Towarzystwa Pszczelarskiego. Od najmłodszych lat zajmował się pszczelarstwem u siebie w Galicji, jak i w podróżach po Austrii i Czechach. Po opuszczeniu wojska jako inwalida założył pracownię zmechanizowaną w centrum Krakowa i prowadził na peryferiach miasta wzorową pasiekę złożoną z uli słowiańskich, jakie wówczas były w modzie, ale i poznawał inne systemy, jak amerykańskie o ramce szeroko-niskiej. Należał do pierwszych, którzy ule słowiańskie (Ciesielskiego) zaopatrzył w nadstawkę, bardzo pomysłowo skonstruowaną. Wyrabiał najrozmaitsze przybory pszczelarskie, a węza jego wyrobu uchodziła za doskonałą. Pisał do czasopism pszczelarskich artykuły. Brał czynny udział w powojennej odbudowie lokalnych towarzystw pszczelarskich, i późniejszej ich pracy. Jako pszczelarz posiadał dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną, przy tym odznaczał się łatwością wysławiania się, z czego korzystał urozmaicając zebrania towarzystw pogadankami. Zmarł na serce 17 lutego 1937 roku.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia