Stanisław Brzósko

Z ApisWiki.PL
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m (Biografia)
m (Źródła)
Linia 10: Linia 10:
  
 
== Źródła ==
 
== Źródła ==
Franciszek Osiak: O redaktorze Stanisławie Brzósce słów kilka. ''Pszczelarstwo'' 1958(6), ss. 163-164.
+
* Wikipedia: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Brz%C3%B3sko Stanisław Brzósko]
 +
* Franciszek Osiak (1958): O redaktorze Stanisławie Brzósce słów kilka. ''Pszczelarstwo'' 4(6):163-164.
 +
* Strachalska J., Wojtacki M. (1963): Niezapomniany pedagog i wychowawca pokoleń pszczelarzy. ''Pszczelarstwo'' 14(9):1. [{{SERVER}}/archive/pub/pszczelarstwo/pszczelarstwo14-9_1.pdf PDF]
  
Wikipedia: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Brz%C3%B3sko Stanisław Brzósko]
+
{{DEFAULTSORT:Brzosko Stanislaw}}
 
+
{{DEFAULTSORT:Brzósko Stanisław}}
+
 
[[Category:Pszczelarze polscy]]
 
[[Category:Pszczelarze polscy]]

Wersja z 19:44, 27 sie 2013

Stanisław Brzósko (1874-1963) pszczelarz, nauczyciel, działacz społeczny, bratanek powstańca styczniowego ks. Stanisława Brzóski.

Biografia

Urodził się 10 czerwca 1874 w Zamołodyczach na Podlasiu. Praktykę pszczelarską rozpoczął w 1892 w 100-pniowej pasiece Mikołaja Hińcza w Berejowie na Lubelszczyźnie. W 1896 wyprowadził się do Warszawy na dwuletnie kursy, pierwsze organizowane przez Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze, ukończył je z odznaczeniem. Wykazał duże zdolności organizacyjne i zapał do pracy. Nawiązał stosunki z Konradem Prószyńskim (pseud. Kazimierz Promyk) wydawcą Gazety Świątecznej, Miczysławem Brzezińskim wydawcą tygodnika Zorza, Maksymilianem Malinowskim (organizator ruchu zaraniarskiego i kółek rolniczych staszicowskich), także z Jadwigą Dziubińską - dzięki ich krzątaniom powstała w 1900 w Pszczelinie pod Warszawą roczna szkoła rolnicza dla synów chłopskich. Był jednym z nauczycieli, później kierownikiem. Wykładał pszczelnictwo i ogrodnictwo. Pasiekę szkolną doprowadził do 80 pni, ustawionych w 4 miejscowościach. Pracował tam do 1911, od 1904 po śmierci swego nauczyciela K. Wernera prowadził również wykłady pszczelarstwa na rocznych kursach ogrodniczo-pszczelarskich w Warszawie przez długie lata. Rozwinął szeroką działalność publicystyczną, początkowo na tematy ogrodnicze, później niemal zupełnie pszczelarskie na łamach Pszczelarza i Ogrodnika, Zorzy, Przewodnika Kółek Rolniczych, Pasieki i innych, także kalendarzy. W 1913 i 1914 był współredaktorem Przeglądu Pszczelarsko - Ogrodniczego. W 1903 wydał pierwszą swoją książkę Praktyczne pszczelnictwo - elementarz wiedzy pszczelarskiej - 12 wydań, trzy ostatnie wspólnie z córką J. Guderską (ostatnie 1956 ?), inne książki i broszury: Zgnilec u pszczół, Gospodarka w ulach nadstawkowych, Jak założyć i prowadzić pasiekę, Pasieka w zagrodzie wiejskiej. Od 1911 do 1918 gospodarował w dzierżawionym przez siebie folwarku Kępinie w powiecie rawskim. Prowadził własną pasiekę do 80 pni, opiekował się także wieloma sąsiednimi pasiekami. Gospodarował dobrze; był zwolennikiem ulepszonego przez siebie ula warszawskiego, ale odnosił się tolerancyjnie do innych systemów. Wojna światowa zniszczyła jego dorobek. W 1918 przeniósł się na własny kawałek gruntu do Łomianek pod Warszawą. Założył ogrodnictwo, szkółki i kilkunastopniową pasiekę (uboga w pożytki okolica nie pozwalała na rozbudowę pasieki). W 1927-1928 zajął się hodowlą matek pszczelich rasy krajowej selekcjonowanej przez ks. Antoniego Margońskiego. Był członkiem Towarzystwa Pszczelarsko-Ogrodniczego od pierwszych lat jego istnienia, brał udział w organizowaniu pierwszego zjazdu pszczelarzy Królestwa Polskiego na kilka lat przed wybuchem wojny. Nawiązał liczne kontakty z pszczelarzami, organizował pokazy. W 1918 przystąpił do reaktywowania Towarzystwa w Warszawie i stał przez wiele lat na jego czele. W latach 1920-1924 prowadził w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych referat do spraw pszczelarskich, zabiegał o pożyczki, zapomogi dla pszczelarzy poszkodowanych przez wojnę. Po założeniu Naczelnego Związku Towarzystw Pszczelarskich R.P. został wiceprezesem, a po dwóch latach prezesem. W 1925 założył pismo Pszczelnictwo Polskie, wychodzące do 1929 jako organ NZTP. W 1927 zjazd w Pradze powołał go na Prezesa Wschodniosłowiańskiego Związku Pszczelarskiego. Brał udział w pracach Spółdzielni pszczelarskiej "Barć", Spółki Zawodowych Pszczelarzy i Kasy Spółdzielczej Pracowników Pszczelarskich. Był nauczycielem w Państwowej Szkole Ogrodnictwa w Warszawie oraz kierownikiem kursów i ćwiczeń w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prowadził korespondencyjny kurs pszczelarstwa im. Staszica. Po likwidacji (1929) Pszczelnictwa Polskiego (było deficytowe) przez WZTP, założył własne czasopismo Pszczelarz Polski, duży zestaw korespondentów i współpracowników, redagowany ciekawie, odegrał dużą rolę w krzewieniu zasad racjonalnego pszczelnictwa i sadownictwa. W czasie drugiej wojny światowej ograniczył się do prowadzenia ogrodnictwa w Łomiankach. Raz w tygodniu dojeżdżał do Warszawy końmi i wtedy spotykał się z pszczelarzami na zapleczu sklepu z narzędziami pszczelarskimi, w którym pracowała jego córka J. Guderska. Po wojnie odsunął się od życia publicznego, zraziły go bardzo zjadliwe recenzje w Pasiece wznawianych jego książek. Dopiero w 1961 został zaproszony na konferencję pszczelarską państw socjalistycznych, przedtem był jeszcze na uroczystości 60 lecia Pszczelina. Największe zmartwienia sprawiały mu zawsze niesnastki wśród pszczelarzy, a największe zadowolenie - wykłady. Zmarł 12 lipca 1963 w Łomiankach, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie. Z żoną Czesławą Brzósko (1877–1960) z domu Tyszka, miał córki: Jadwigę Guderską (1906–1982), Halinę Brzósko (1907–1984) i Stanisławę Wilkanowicz (1905–1963).

Publikacje

Katalog Biblioteki Narodowej: Brzósko Stanisław

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia