Mieczysław Mantey

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Mieczysław Mantey (?-1979) – pszczelarz, długoletni redaktor miesięcznika Pszczelarstwo. Urodził się na Kielecczyźnie, ale od najmłodszych lat mieszkał w Warszawie, gdzie ukończył szkołę średnią i zdał maturę. Na dalszą naukę nie miał pieniędzy, nie mógł też znaleźć pracy, zdesperowany napisał więc list do Prezydenta Rzeczypospolitej prosząc o pomoc. W odpowiedzi, za pośrednictwem urzędu pracy skierowano go jako korepetytora do rodziny Stanisława Kowalskiego – leśniczego w Łążku Ordynackim na Lubelszczyźnie. Tam zetknął się z pszczołami i odbył pierwszą praktykę pszczelarską. Latem 1939 uzyskał pracę w Warszawie w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym, myśląc o studiowaniu fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, wybuch wojny przeszkodził jednak tym planom. Po wojnie zgłosił się do warszawskiej Izby Rolniczej, gdzie od marca 1945 objął stanowisko instruktora pszczelarstwa. W kolejnych latach pracował jako instruktor w Zarządzie Związku Samopomocy Chłopskiej na terenie województwa warszawskiego, potem na Białostocczyźnie, następnie w Urzędzie Wojewódzkim i Prezydium WRN w Białymstoku, następnie kierował biurem WZP tamże. Na Białostocczyźnie wykonał w tym czasie ogrom dobrej pracy – szkolenia, organizacja, modernizacja, upowszechnianie – przy czym dużo słowem pisanym. W 1963 powrócił do Warszawy na etat inspektora Polskiego Związku Pszczelarskiego, i zajął się sprawami gospodarki pasiecznej i sprzętu. W tym czasie uzyskał tytuł inżyniera. Następnie przeszedł do pracy w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych. Od ukazania się pierwszego numeru współpracował z Pszczelarstwem, jako autor i redaktor, w ciągu 30 lat ukazało się ponad 120 jego artykułów oraz liczne odpowiedzi korespondentom pisma. Pierwsze artykuły publikował pod pseudonimem Wacław Wichura. W 1958 został członkiem Komitetu Redakcyjnego Pszczelarstwa. W latach 1961 – 1967 sprawował funkcję redaktora naczelnego. W 1975 przeszedł na emeryturę, działał w Dzielnicowym Kole Pszczelarzy na Żoliborzu. Zmarł 30 października 1979 w Warszawie.

Źródła

Chomińska Z. (1979): Zgodnie ze swoim zamiłowaniem. Pszczelarstwo 30(12):10-11. PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia