Metoda australijska wychowu matek

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

metoda australijska wychowu matek - technologia wychowu matek pszczelich w systemie ciągłym stosowana w subtropikalnym klimacie Australii, znana przede wszystkim w wersji, którą na skalę wielkoprzemysłową posługuje się N.Rays. Osobliwość tej metody jawi się w tym, że matka rodziny wychowującej pozostaje zamknięta w kasecie z kraty odgrodowej na jednym plastrze, i jest traktowana (nie musi) jako matka zarodowa. Regularnie co 3(4) dni ten plaster już z jajeczkami przenosi się poza kasetę, a na jego miejsce daje się inny, pusty. Przy zachowaniu tego porządku w rodzinie wychowującej znajduje się zawsze 6 plastrów z czerwiem otwartym i krytym, 1 plaster z jajeczkami oraz 2-3 ramki hodowlane, w środku zaś tkwi kaseta, co zajmuje łącznie objętość 10 ramek w ulu systemu Langstrotha, ale jako pomieszczenie rodziny wychowującej służy korpus 12 ramkowy, w którym wydziela się miejsce na dostawianie dodatkowe ramek (czerw, pokarm) czy podkarmiaczki, ponadto, gdyż pożądana jest rodzina silna, ustawia się go na nadstawce (półramki) i na wierzch daje się nadstawkę (obróconą w poziomie o 90˚) z zapasami pokarmu. Ramki hodowlane mają na dwóch poziomach łącznie 30 miseczek, do których przekłada się larwy, na początku pierwszą ramkę hodowlaną umieszcza się w części gniazda miedzy kasetą a podkarmiaczką, po 3 dniach tę ramkę przenosi się na drugą stronę gniazda, a na jej miejsce ustawia się ramkę z drugą serią larw matecznych, po 7 dniach - przemieszcza się drugą ramkę hodowlaną i dostawia trzecią z przełożonymi świeżo larwami, a po dalszych 3 dniach (10 dni od początku) - przychodzi ramka czwarta, pierwszą zaś ramkę z matecznikami przenosi się do inkubatora. Ten porządek zostaje zachowany przez cały sezon hodowlany, który tu trwa 8 miesięcy, zatem w każdym tygodniu powtarza się dwukrotnie podobne czynności hodowlane w określone, zawsze te same dnie, w odstępach 3 i 4 dniowych. Ten rytm tygodniowy znacznie ułatwia organizację pracy.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia