Ludwik Majeranowski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ludwik Majeranowski

Ludwik Majeranowski (1891-1971) - łąkarz o pszczelarskich zainteresowaniach, pierwszy dyrektor Instytutu Pszczelarskiego.

Biografia

Urodził się w Łodzi, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej; w 1905 za udział w strajku wywieziony w głąb Rosji; po powrocie studiuje na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; w latach międzywojennych wiąże się z Towarzystwem Organizacji i Kółek Rolniczych i pracuje w lubelskiej Izbie Rolniczej jako instruktor łąkarstwa; po 1944 jest czynnie zaangażowany w urządzaniu pszczelarstwa w regionie lubelskim i na szczeblu centralnym, zarówno w zakresie praktyki jak i szkolnictwa i nauki oraz życia organizacyjnego; z inspiracji Stanisława Jasińskiego, prezesa lubelskiego Związku Pszczelarskiego, wraz z innymi bierze udział w tworzeniu Instytutu Pszczelarskiego przy Izbie Rolniczej w Lublinie i w 1946 zostaje jego pierwszym dyrektorem, prowadząc w nim także Wydział Pastwisk Pszczelich, odpowiadający jego botanicznemu przygotowaniu i bliski z nazwy łąkarskiej specjalności; uczestniczy w organizowaniu Liceum Pszczelarskiego w Żabiej Woli (obecnie Pszczela Wola); w 1948 na skutek procesu sądowego w sprawie tej szkoły otrzymuje zwolnienie ze stanowiska dyrektora Instytutu; odsuwa się od profesionalnej pracy naukowej, nie zaniedbując działalności na rzecz praktyki pszczelarskiej; osiedla się w rodzinnej Łodzi, gdzie nawiązuje trwającą wiele lat współpracę z tamtejszym Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim; jest autorem podręczników i licznych artykułów w czasopismach pszczelarskich.

Źródła

Kronika żałobna. Pszczelarstwo 22(7):18. PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia