Leszek Gontarski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Leszek Gontarski

Leszek Gontarski (1946-2003) – dziennikarz, redaktor naczelny Pszczelarza Polskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął na przełomie lat 60. i 70. w dzienniku Sztandar młodych, ówczesnym organie prasowym organizacji młodzieżowej ZMS. Skupił się na tematyce gospodarczej. Miał łatwość pisania o trudnych zagadnieniach, tak jak łatwość w kontaktach z młodzieżą. Dał się poznać jako człowiek z pomysłami i dobry organizator. W latach 1978-1986 pełnił funkcję redaktora naczelnego młodzieżowego tygodnika Razem, który w tym okresie zdobył dużą popularność. W 1986 został redaktorem naczelnym Życia Warszawy, dziennika wielce wtedy opiniotwórczego, funkcję tę sprawował do roku 1989 (1990 ?). W latach 90. rozpoczął współpracę z zespołem redakcyjnym periodyku Fundacja na rzecz Giełdy Zbożowej, wkrótce zaczął pisywać również do Plonu redagowanego przez ten sam zespół. Jego wyważone komentarze na tematy ekonomiczne związane z rolnictwem spotkały się z dużym odzewem czytelników. Dzięki tej współpracy został redaktorem naczelnym Pszczelarza Polskiego. Bardzo szybko zyskał akceptację i uznanie w środowisku pszczelarzy. Był całkowicie oddany pracy, nawet w czasie przerw w szpitalnym leczeniu starał się pilotować kolejne numery Pszczelarza Polskiego. Był to człowiek dużej klasy i kultury, w pełni profesjonalny dziennikarz, życzliwy kolega. Zmarł 2 czerwca 2003.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia