Leon Stabrowski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Leon Stabrowski (?-1926) – pszczelarz racjonalizator, zapalony organizator. W młodości po powrocie ze Stanów Zjednoczonych założył w Chocieszewicach koło Pępowa dużą pasiekę towarową. W 1879 roku współtworzył Towarzystwo Pszczelnicze na Krotoszyn i Okolicę oraz Towarzystwo na Powiat Krobski i Okolicę. Działał na rzecz zjednoczenia wielkopolskich pszczelarskich towarzystw terenowych w jednolitą organizację, aktywnie uczestniczył w pracach nad powstaniem Głównego Towarzystwa Pszczelniczego na Wielkie Księstwo Poznańskie (powstało 18 lipca 1881 roku, z siedzibą w Lesznie). Na początku 1880 założył pierwsze w Wielkopolsce redagowane w j. polskim pismo Pszczelarz, był jego redaktorem i wydawcą (pismo odbijała drukarnia W. Simona w Poznaniu), był to miesięcznik, uznany oficjalny organ Towarzystw Pszczelniczych w Wielkim Księstwie Poznańskim. W lipcu 1880 przeniósł się do Krotoszyna skąd dalej kierował Pszczelarzem. Treść pisma była urozmaicona [1], niestety było źle redagowane językowo, pismo przynosiło deficyt i w połowie 1881 L.S. sprzedał je dr K. Krasickiemu z Gniezna, sam publikował artykuły w innych pismach, m.in. w ukazującym się w Wielkopolsce Ziemianinie. (Wg niektórych źródeł przyczyną sprzedaży pisma było otrzymanie przez L.S. powołania do wojska, inne źródła podają, że ponownie wyjechał on do Stanów Zjednoczonych i otrzymał tam obywatelstwo amerykańskie, później przebywał w Rosji.) Po 1905 osiedlił się w Sidzinie pod Skawiną, gdzie ponownie założył pasiekę. Gospodarował tam w ulach amerykańskich własnego pomysłu (bezramek Stabrowskiego), których konstrukcję opisał w wydanej w 1912 roku w Krakowie broszurze Ul „Bezramek” i sposób gospodarki w nim. Pasieka ta uległa znacznemu zniszczeniu w czasie I wojny światowej. Po wojnie powrócił do Wielkopolski i osiadł w Margoninie, gdzie po raz trzeci w 1921 założył pasiekę (w nadleśnictwie). Pracował nad udoskonaleniem ula dla warunków Wielkopolski. Zmarł w 1926 w Poznaniu.

(Oprac. Red.)

Przypisy

  1. L.S. odwiedził w 1879 ks. Jana Dzierżona w Karłowicach z prośbą by napisał on artykuł do Pszczelarza – Dzierżon artykuł napisał. (Stabrowski L: Korespondencja (Poznań 24 XII 1923). Bartnik Postępowy 1924, 46(2):35-36.)

Pisma

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia