Leon Nastały

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Leon Nastały (1898-1969) – pszczelarz i związkowiec od najmłodszych lat. Dyplom instruktora otrzymał w okresie międzywojennym po ukończeniu kursu zorganizowanego przez „Rodzinę Kolejową”. Nabytą wiedzą dzielił się chętnie. Czas wolny od pracy zawodowej, był pracownikiem PKP na stacji Smętowo DOKP Gdańsk, poświęcał na szkolenia pszczelarzy, które prowadził do wybuchu wojny w 1939. Gdy powrócił po wojnie, pasiekę swoją został całkowicie zniszczoną. Przeniósł się więc do Kwidzyna i przystąpił do organizowania życia pszczelarskiego na tym terenie – zakładał wraz z Ignacym Zimnym ogniwa związkowe (powiaty Kwidzyn, Sztum, Malbork, Elbląg). Przez kilka lat pełnił funkcję instruktora pszczelarskiego przy Powiatowej Radzie Narodowej, a następnie przy Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Nadwiślanka” w Kwidzynie. Był długoletnim członkiem Powiatowego Oddziału Związku Pszczelarzy w Kwidzynie, honorowym członkiem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Gdańsku. Zmarł 22 marca 1969.

Źródła

Tosik St. (1969): Kronika żałobna. Pszczelarstwo 20(7-8):38. PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia