Kazimierz Szczepański

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kazimierz Szczepański (1915-1997) – statystyk pracujący w dziedzinie doświadczalnictwa rolniczego. Urodził się 15 maja 1915 we wsi Wronowo, pow. Maków Mazowiecki. W 1936 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, które przerwał z powodu wybuchu wojny w 1939. Uczestniczył w obronie Warszawy jako żołnierz Legii Akademickiej. Podczas okupacji niemieckiej został wysiedlony z rodziną do Lipiec (obecnie Lipce Reymontowskie). Brał czynny udział w organizowaniu i prowadzeniu kompletów tajnego nauczania. Był żołnierzem Batalionów Chłopskich. Po wojnie studiował na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1947-1951). Stopień doktora (1964) i doktora habilitowanego (1971) uzyskał na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie; następnie profesor nadzwyczajny od 1976, profesor zwyczajny od 1986. Był asystentem i adiunktem w Katedrze Statystyki Matematycznej SGGW w Warszawie (1949-1958). Z Instytutem Sadownictwa związał się od 1955 początkowo na pół etatu, później na pełnym etacie jako kierownik Pracowni Metodyki Doświadczeń w Zakładzie Upowszechniania Postępu. Po przejściu na emeryturę w 1986 pracował na pół etatu w tym samym Zakładzie. Zorganizował nowoczesną pracownię matematyczno-statystyczną w ISiK w Skierniewicach. Udzielał konsultacji w zakresie metodyki doświadczeń i statystycznej analizy wyników w badaniach w dziedzinie ogrodnictwa i pszczelarstwa. Był osobowością nieprzeciętną. Wkrótce po wojnie stracił wzrok, mimo tej fizycznej ułomności wykazywał wielki hart woli i siły wewnętrznej. Zawsze był gotowym do pomocy innym, a zwłaszcza młodszym. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe i branżowe, w tym: Krzyż Virtuti Militari V klasy i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 4 kwietnia 1997 w Skierniewicach.

Źródła

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1951-2001. Materiały jubileuszowe. Wyd. ISiK, Skierniewice 2001, ISBN 83-88707-32-9, ss. 188-189.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia