Julia Berg

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Julia Berg

Julia Berg (1859-1932) – pszczelarka prowadząca w spółce ze swoją siostrą pasiekę w majątku Gnojno k. Mławy (obecnie pow. działdowski). Zanim zajęła się pszczelarstwem pracowała na polu pedagogicznym będąc przełożoną pensji żeńskiej w Łodzi. Zmęczona tą pracą w 1911 przystąpiła do spółki z siostrą Kazimierą Gołębiowską, która wówczas samodzielnie prowadziła pasiekę liczącą 70 pni, to tyle ile można było obsłużyć. Początek tej pasieki sięgał 1892 i opierał się na wyjściowych 4 rodzinach pszczelich, w szybkim tempie rozmnażanych: okolica żyzna, pszczoły się wiodły, przynosiły zyski w miodzie i wosku. W 1911 roku, roku zawiązania spółki, na wystawie rolniczej w Mławie pasieka otrzymała list pochwalny za miód i przetwory owocowe. W 1914 wojska rosyjskie i niemieckie zniszczyły zupełnie ponad połowę rojów, z uratowanej reszty dochód w 1915 był niewielki. Następne lata były lepsze, 1920 wręcz świetny, lecz w roku tym wojska rosyjskie ponownie zniszczyły pasiekę. Po wojnie trzeba było podjąć pracę na nowo. Lata 1921-1922 były dla pszczół niesprzyjające, w 1923 pasieka powróciła do normy – 70 rojów w ulach Towarzystwa Warszawskiego z nadstawkami (pojedyncze Brzóski, Lewickiego, amerykański, i dwa galicyjskie), wszystkie ule malowane, kryte blachą cynkową. Węzę sztuczną wyrabiano w domu na prasce. Wosk wytapiano w topiarce słonecznej. Harmonijne funkcjonowanie tej pasieki przerwała śmierć jednej z sióstr – Julia Berg zmarła 3 stycznia 1932.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia