Jan Wosiek

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jan Wosiek (Wośko) (?-1917) – Górnoślązak z Czechowic, pierwszy w kolejności prezes Związku Pszczelarzy na Łabędy i Okolicę, założonego 2 grudnia 1900 roku dzięki także i jego staraniom. Funkcję prezesa pełnił do 1917. Był wybitnym działaczem związkowym, o dużym autorytecie, człowiekiem stanowczym i konsekwentnym. Jako gorący patriota polski utrwalał strukturę związku opartą na świadomej tożsamości Górnoślązaków. Pod jego kierownictwem, zaledwie w miesiąc od powstania, 6 stycznia 1901 roku Związek nadał honorowe członkostwo ks. dr Janowi Dzierżonowi, w 90-lecie jego urodzin (o fakcie tym zawiadamia jubilata list datowany na 15 stycznia). Do Związku należeli Polacy i Niemcy różnych zawodów, a że Polacy byli w większości, obrady protokołowano po polsku. Niemcy protestowali, ale na walnym zebraniu 10 kwietnia 1904 drogą głosowania ustalono, że językiem urzędowym Związku jest język polski, także i protokoły będą w polskim języku pisane. (Członkowie-Niemcy wystąpili ze Związku i w 1911 założyli własny.) Pruska władza lokalna poczuła się zagrożona polskim charakterem zebrań związkowych, polskim językiem wygłaszanych tam pszczelarskich wykładów, działalnością kulturalno-rozrywkową (recytacje, przedstawienia teatralne) i ludowymi zabawami członków i ich rodzin. Rozpoczęły się szykany Związku, ale dzięki wytrwałości Ślązaków ciągłość prac związkowych została zachowana, przede wszystkim w zakresie szkolenia technicznego. Te wydarzenia zostały odnotowane w księdze protokołów, wiadomo z niej, że od 1901 do swej śmierci J.W. wygłosił 52 prelekcje. Zmarł we wrześniu 1917 roku.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia