Jan Wojciechowski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Jan Wojciechowski

Jan Wojciechowski (1911-1996) - kolejarz, w okresie drugiej wojny światowej żołnierz armii amerykańskiej, po wojnie pszczelarz amator i działacz związków pszczelarskich. Urodził się 11 listopada 1911 w Nowym Jorku jako syn Jana i Apolonii z domu Krusińska, jego ojciec był górnikiem. Uzyskał wykształcenie średnie, zdobył zawód kolejarza, ukończył szkołę podchorążych artylerii w Toruniu. W czasie drugiej wojny był oficerem armii amerykańskiej. Brał udział w walkach z Niemcami w Afryce, na Sycylii i we Francji. Do Polski wrócił w 1946, najpierw do Gdańska a potem do Malborka, gdzie od 1948 podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych. Do pszczelarstwa zachęcił go dziadek – również pszczelarz. Po śmierci ojca odziedziczył duże gospodarstwo rolne i pasiekę w 130 kószkach. W 1990 posiadał 150 pni, głównie w ulach systemu warszawskiego i wielkopolskiego. W pracy pomagała mu w żona Waleria, a potem córka Krystyna. Uzyskał kwalifikacje mistrza pszczelarskiego i rzeczoznawcy chorób pszczelich. Do Polskiego Związku Pszczelarskiego należał od roku jego powstania, do 1975 do WZP w Gdańsku, a potem był współorganizatorem WZP Elbląg. Od 1972 był prezesem TKP w Malborku. W WZP Elbląg przez kilka kadencji pełnił z Zarządzie funkcję skarbnika, a potem sekretarza. Był Członkiem Zrzeszenia Domu Pszczelarza w Kamiannej, gdzie pełnił funkcję członka Sądu Koleżeńskiego. Był honorowym członkiem PZP i WZP. Posiadał Medal ks. Dzierżona i Złotą Odznakę PZP oraz liczne dyplomy uznania. Był założycielem i opiekunem skansenu pszczelarskiego w Starym Polu. Przewodniczył Komisji Zadrzewień w WZP. Był organizatorem współpracy ze słowackimi pszczelarzami i posiadał Złotą Odznakę Pszczelarską Słowacji. W latach wojny gen. Sikorski udekorował go Krzyżem Virtuti Militari. Otrzymał również: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Kombatancki Kampanii Wrześniowej 1939 oraz medal Zasłużony Ziemi Gdańskiej i Elbląskiej. Posiadał Medal Legii Honorowej i Amerykańską Srebrną Gwiazdę. Otrzymał wojskowe medale za Tobruk, Trypolis, Bengazi, Tunis i Sycylię. Zmarł 30 maja 1996.

Źródła

Marian Badeński: Pożegnania. Jan Wojciechowski. Pszczelarz Polski 1997(2):27 PDF

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia