Jan Curyło

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jan Curyło

Jan Curyło (1907 - 1999) doktor nauk chemicznych, długoletni kierownik Zakładu Chemii Produktów Pszczelich Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Biografia

Urodził się 7 lutego 1907 roku w Oleśnicy, pow. Dąbrowa Tarnowska. Studia rozpoczął na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie kontynuował na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej, które ukończył w 1938. W latach 1937-1939 pracował jako asystent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Politechniki Lwowskiej, a w latach 1939-1940 jako kierownik produkcji w Państwowej Destylarni Żywicy w Garbatce. 30 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez Niemców pod zarzutem sabotażu i uwięziony w Radomiu, a następnie w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen k. Oranienburga. W grudniu 1941 roku został zwolniony z obozu i powrócił do kraju. Do 1 listopada 1944 nie mógł podjąć pracy z powodu złego stanu zdrowia. Od 1 listopada 1944 roku podjął funkcję zastępcy kierownika laboratorium w Związku Pszczelarzy, a następnie w Instytucie Pszczelarstwa w Lublinie. Laboratorium to w 1951 weszło w skład Instytutu Sadownictwa. Pracując w Instytucie, wykładał technologię chemiczną na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS w Lublinie (1946-1954) i Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie (1954-1956), później zatrudnił się na stałe w WSR jako wykładowca (1958-1964). W międzyczasie w 1961 uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej na podstawie pracy Badanie enzymów i węglowodanów w miodach naturalnych i standaryzowanych[1]. Ostatecznie wrócił do Instytutu, tym razem po kolejnej reorganizacji, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, a ściślej jego Oddziału z siedzibą w Puławach, i był aż do przejścia na emeryturę kierownikiem Zakładu Chemii Produktów Pszczelich (do 1972). Chętnie pomagał młodszym pracownikom nauki. Był cenionym wykładowcą uczelni, szanowanym przez wszystkich, a szczególnie przez pszczelarzy. W życiu prywatnym był dowcipnym, sympatycznym, wręcz ujmującym człowiekiem, co nie przeszkadzało mu traktować życia w sposób pragmatyczny. Na emeryturze (1972-99) zamieszkał w Lublinie i zainteresował się filozofią. Był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, popularnonaukowych i kilku rozdziałów w książkach (m.in. rozdział w podręczniku akademickim Hodowla pszczół dotyczący produktów pszczelich, wznawianym kilkukrotnie). Zmarł w 1999 roku w Lublinie.

Źródła

  1. Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej Jana Curyło 29 czerwca 1961 roku. JPG
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia