Józef Schmidt

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Józef Schmidt

Józef Schmidt (1860-1925) – urzędnik państwowy. Urodził się 2 października 1860 we Lwowie [1], w spolonizowanej rodzinie niemieckiej [2], tam też odbył studia, po ukończeniu których wstąpił na praktykę do ówczesnego Wydziału krajowego. Wyróżniał się gorliwością w pracy i szybko awansował, w końcu objął stanowisko dyrektora departamentu rachunkowego, które sprawował do maja 1919. W czerwcu 1920 powołano go na stanowisko radcy nowotworzonej Izby Kontroli Państwa. Na tym stanowisku był do 1 grudnia 1923, ustąpił z niego dobrowolnie, aby dać miejsce pracy młodszym i potrzebującym. Był zamiłowanym pszczelarzem i losy organizacji pszczelarskich nie były mu obojętne. Pomagał T. Ciesielskiemu w zakładaniu we Lwowie Towarzystwa Pszczelarskiego. Po śmierci T. Ciesielskiego po chwilowym upadku Towarzystwa Pszczelarskiego spowodowanym wypadkami wojennymi przystąpił wraz z J. Leciejewskim, K. Batschem i L. Pierzchałą do jego odbudowy pod koniec 1917. W odnowionym Towarzystwie był początkowo członkiem Wydziału, a od 1922 prezesem. Dwa razy brał czynny udział w wystawie pszczelarsko-ogrodniczej we Lwowie, w 1898 i 1903 – otrzymał złoty i srebrny medal za różne przetwory miodowe i owocowe. Zmarł 3 lutego 1925.

Przypisy

  1. Wg daty na nagrobku.
  2. Józef Schmidt pochodził ze spolonizowanej niemieckiej rodziny urzędniczej osiadłej na początku XIX w. w Kołomyi (jego dziadek Josef Schmidt pełnił funkcję dyrektora kołomyjskiej c.k. registratury cyrkularnej). Józef przyszedł na świat jako drugie dziecko Wilhelma Schmidta, buchaltera i urodzonej w Skolem Antoniny z Lewickich, córki pisarza cyrkułu. Starszy brat Edmund, dr medycyny i chirurgii, pracował na stanowisku lekarza miejskiego III. okręgu sanitarnego Lwowa, młodsza siostra Wanda ukończyła pierwsze lwowskie żeńskie seminarium nauczycielskie (była uczennicą prof. Ludwika Dziedzickiego - powstańca styczniowego, współautora Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego oraz Antoniny Machczyńskiej), zaś młodszy brat Wilhelm, również nauczyciel, pełnił funkcję dyrektora szkoły i zakładu dobroczynnego fundacji hr. Skarbka w Mikołajowie-Drohowyżach. Józef, wraz z Wilhelmem, aktywnie uczestniczył w działalności Związku Sokolstwa Polskiego - był skarbnikiem oraz członkiem komisji rewizyjnej Sokoła-Macierzy we Lwowie [Przewodnik Gimnastyczny Sokół 6/7/8/9/10 (1923)]. (Uzupełnienie biogramu nadesłane do redakcji Słownika 21 września 2018.)

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia