Józef Nabiałczyk

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Józef Nabiałczyk

Józef Nabiałczyk (1908-1996) – działacz pszczelarski. Urodził się w 1908, pasiekę rozwojową założył w 1937, w 1941 miał już 25 pni. W tymże roku w marcu ukończył w Puławach kurs kontrolerów zdrowotności pasiek, a w lipcu 1941 w Radomiu kurs taksatorów miodu. Od listopada 1941 do czerwca 1944 był zatrudniony na stanowisku instruktora pszczelarstwa w Dębicy. W październiku 1944 po wypędzeniu okupanta niemieckiego z Rzeszowa objął stanowisko wojewódzkiego inspektora pszczelarstwa. W marcu 1945 został oddelegowany do Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu na stanowisko inspektora pszczelarstwa, po jej reorganizacji pracował do 31 marca 1949 w Wojewódzkim Związku „Samopomoc Chłopska”. W latach 1953-1957 w przedsiębiorstwie „Las” w Toruniu zorganizował i prowadził 1200 pniową pasiekę. Był jednym z redaktorów wznowionej po wojnie Pasieki Pomorskiej (listopad 1945). W grudniu 1945 zarząd Pomorskiego Związku Pszczelarskiego powierzył jemu zorganizowanie Pomorskiej Składnicy Pszczelarskiej wraz ze stolarnią. W marcu 1946 był inicjatorem przekształcenia Składnicy w Pomorską Spółdzielnię „Pasieka”, był członkiem jej pierwszego zarządu. Angażował się w działalność dydaktyczną z zakresu pszczelarstwa. Był członkiem Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu. Brał udział w wielu imprezach pszczelarskich, konferencjach i sympozjach. W pracy tej wydatnie wspierała go żona Stefania, również pszczelarka. W 1985 z okazji 65-lecia „Pszczelarstwa Pomorskiego” został uhonorowany Medalem Gryfa Pomorskiego. Polski Związek Pszczelarzy odznaczył go Medalem ks. dr Jana Dzierżona oraz dyplomem i Odznaką Krąg Zasłużonych Pszczelarzy. Został odznaczony tez Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz szeregiem odznaczeń jubileuszowych i dyplomów. Był człowiekiem prawym, pełnym życzliwości i bezgranicznie oddanym pszczelarstwu. Zmarł 19 października 1996 w Toruniu.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia