Grzegorz Snowadzki

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Grzegorz Snowadzki

Grzegorz Snowadzki (1872-1934) – nauczyciel, wielkopolski działacz pszczelarski, redaktor prasy pszczelarskiej.

Biografia

Urodził się 25 września 1872 w Lubieniewie (?) k. Sztumu. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie pszczelarstwem. Uczył się w seminarium nauczycielskim w Paradyżu, gdzie wśród jego nauczycieli znajdowali się znakomici pszczelarze. Pierwszą posadę nauczycielską objął na krótko w Obrze k. Wolsztyna, poczym przeniósł się do Babimostu, założył tam pasiekę, która urosła do 50 pni, założył też jedyną w Wielkopolsce winnicę . W 1898 wybrano go członkiem zarządu powiatowego Towarzystwa Pszczelarzy w Babimoście. W 1903 przeniósł się do Poznania, z prowadzenia pasieki nie zrezygnował, początkowo umieścił ją u pewnego ogrodnika, a w 1917 roku przeniósł do własnego ogrodu na Sołaczu. Brał czynny udział w życiu Poznańskiego Towarzystwa Pszczelarzy. Gdy w 1907 ówczesny Prowincjonalny Związek Pszczelarzy zaczął wydawać własny organ Posener Bienenwirt został jednym z czołowych jego współpracowników, jego stojące na wysokim poziomie fachowe artykuły nadawały markę pismu. Skonstruował i opublikował w 1914 ul swojego pomysłu, zwany ulem poznańskim. Zainicjował tworzenie w Wielkopolsce sieci stacji obserwacyjnych rolniczo-pszczelarskich, został pierwszym ich kierownikiem. (W 1907 w 2 nr Posener Bienenwirt zamieścił też obszerny artykuł, w którym apelował o zakładanie stacji obserwacyjnych na wzór szwajcarski. Obok ukazało się jego pierwsze sprawozdanie z jedynej wówczas stacji obserwacyjnej, którą prowadził sam.) W lipcu 1910 został redaktorem Posener Bienenwirt i kierował pismem aż do swojej śmierci. Równocześnie objął funkcję skarbnika Związku, którą pełnił do końca roku 1925. W latach wojny światowej dla usprawnienia zarządzania związkiem został również mianowany kierownikiem pełnomocnym Związku (sprawowanie tej funkcji wiązało się z ogromnym nakładem pracy). Od 1919 do 1924 był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Pszczelarzy, potem wiceprezesem. Pracował przy organizacji Wystawy Pszczelniczej w Poznaniu w 1929. W uznaniu zasług 17 marca 1928 Poznańskie Towarzystwo Pszczelarzy, w dniu swojego 50-lecia, nadało mu tytuł członka honorowego, a 29 kwietnia 1934 tytuł honorowego prezesa. Był doskonałym wykładowcą, corocznie objeżdżał Wielkopolskę z kursami pszczelarzenia i hodowli matek pszczelich (kursy niedzielne). Wielokrotnie podróżował za granicę dla zdobycia wiedzy fachowej: w Szwajcarii studiował hodowlę matek, uczestniczył w kongresach pszczelarskich w Austrii i Niemczech, w sierpniu 1934 na krótko przed śmiercią odbył miesięczną podróż naukową do Niemiec (m.in. w Berlinie wziął udział w kursie badania chorób pszczelich). Zmarł 20 września 1934 w Poznaniu.

(Oprac. Red.)

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia