Emilian Dałkowski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Emilian Dałkowski (1919-2001) - rolnik, pszczelarz amator. Urodził się 10 listopada 1919 r. we wsi Lipce pow. skierniewicki, w rodzinie chłopskiej, jako syn Aleksandra i Joanny. Ukończył szkołę podstawową w Lipcach. W okresie międzywojennym należał do ZMW „Wici” w rodzinnej wsi. Podczas okupacji był członkiem BCh. Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne oraz pracował jako sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipcach. Jego pasją były pszczoły, którymi zajmował się przez całe życie. Starał się ciągle poszerzać swoje wiadomości na temat życia pszczół i gospodarki pasiecznej. Prenumerował Pszczelarstwo, gromadził książki i publikacje na ten temat i brał udział w konferencjach pszczelarskich w ISiK w Puławach. Aktywnie działał również w Kole Pszczelarzy w Lipcach. Był wieloletnim członkiem zarządu Koła, jego skarbnikiem i sekretarzem. Zmarł 17 grudnia 2001 r. Przed śmiercią przygotował jeszcze swoją pasiekę do zimowli 2001/2002.

(Biogram nadesłał L.D.)

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia