Dominik Wanic

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dominik Wanic (1904-1971) - ogrodnik, zasłużony nauczyciel akademicki, organizator Zakładu Pszczelnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie oraz pszczelarskiego ruchu związkowego na Warmii i Mazurach.

Biografia

Urodził się 1 stycznia 1904 w Starej Wsi, powiat Brzozów. Po ukończeniu w 1925 szkoły średniej, a następnie w 1928 przyrodniczych studiów wyższych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podejmuje w 1930 pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Botaniki, Ogrodnictwa i Pszczelnictwa na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Po uzyskaniu stopnia doktora filozofii został powołany na stanowisko profesora. W czasie okupacji niemieckiej pracował fizycznie w ogrodnictwie, a następnie uczył w liceum Rolniczym w Czernichiowie. Po wojnie wrócił do WSGW w Cieszynie, a w 1950 po utworzeniu w Olsztynie Wyższej Szkoły Rolniczej przeniósł się tam wraz z uczelnią cieszyńską i został mianowany profesorem nadzwyczajnym Katedry Ogrodnictwa, po 19 latach pracy naukowej otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Mimo, że pszczelarstwo było na dalszym planie jego pracy, zasługi na tym polu były duże. Brał czynny udział w szkoleniu pszczelarski na Warmii i Mazurach, w 1956 był jednym z członków założycieli Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Olsztynie, w 1957 zorganizował w ramach Katedry Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa (42 prace magisterskie i 2 doktorskie powstały pod jego kierunkiem). W 1968 przyznano mu tytuł honorowego członka WZP w Olsztynie. Badaniami monograficznymi z zakresu pszczelarstwa Warmii i Mazur przyczynił się wielce do rozwoju chowu pszczół na tym terenie. Przez długie lata był członkiem Komisji Pszczelarskiej PAN. Odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniono tytułem Zasłużony Nauczyciel. Zmarł 6 kwietnia 1971.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia