Bronisław Zdanowski

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Bronisław Zdanowski

Bronisław Zdanowski (1879-1959) - pracownik kolejnictwa, działacz organizacji pszczelarskich. Urodził się 1 września 1879 w Witebsku. Był pracownikiem kolejnictwa, przed drugą wojną światową dobrze znanym pszczelarzom Ziemi Wileńskiej, których organizował w ramach Rodziny Kolejowej, a także z okazania bezinteresownej pomocy w uruchomieniu w Woropajewie pierwszej mechanicznej wytwórni uli. Ziemię Wileńską opuścił w 1945 jako repatriant i osiedlił się w Łodzi. Mimo przejścia w stan spoczynku w kolejnictwie, był nadal niezmordowanym działaczem. Przyjął zlecane wykłady pszczelarstwa na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Był czynnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po przeniesieniu WSGW do Olsztyna, pozostał na miejscu przyjmując stanowisko inspektora pasiek w Okręgowym Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych. W latach 1947-1948 brał czynny udział w pracach Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego W Łodzi i w terenie (wykłady na kursach). W 1956 na pierwszym walnym zebraniu WZP został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni „Bartnik” w Łodzi. Zmarł 25 grudnia 1959 w Aleksandrowie k. Łodzi.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia