Aleksy Bobako

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Aleksy Bobako

Aleksy Bobako (1907-1964) – lekarz weterynarii, inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w rolnictwie na Ziemi Szczecińskiej po drugiej wojnie światowej, założyciel Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie.

Biografia

Urodził się 17 marca 1907 w Saczywkach, powiat Dzisna, gimnazjum ukończył w 1929 w Dziśnie. W 1938 uzyskał dyplom doktora weterynarii na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, pracę zawodową rozpoczął w 1939 w Rozwadowie, ale tuż przed wybuchem wojny przeniesiony do Lwowa podjął pracę w Inspektoracie Weterynarii przy Zarządzie Miejskim, na tym stanowisku przebywał do maja 1945, gdy jako repatriant opuścił Lwów. Udał się do Koszalina (objął tam referat w urzędzie Wojewódzkim), a następnie do Szczecina, gdzie objął stanowisko Miejskiego Lekarza Weterynarii pełniąc swe obowiązki do ostatnich dni życia. W 1949 założył Spółdzielnię Lekarzy Weterynarii, której był kierownikiem do 1951, do czasu przejęcia jej przez „Centrowet”, w której to instytucji pełnił do 1953 roku kierownicze stanowisko. Był aktywny społecznikiem o szerokim polu działania: Zarząd Izby Lekarsko Weterynaryjnej, a następnie Zrzeszenie Lekarzy Weterynarii, był założycielem Spółdzielni Mleczarskiej, Wojewódzkiego Związku Zwierząt Futerkowych, Spółdzielni Hodowli Drobiu oraz działaczem Pracowniczych Ogródków Działkowych. Pierwszy w trudnych warunkach zorganizował Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie i organizował jego koła terenowe. Otrzymał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Dziesięciolecia, Srebrny Gryf Pomorski. Zmarł 14 lipca 1964 w Zagrzebiu.

Źródła

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia